Nieuwe natuurlijke speelzone in Opvelp

03 September 2018

Nieuwe natuurlijke speelzone in Opvelp

Opvelp is een speelruimte rijker. Bij de verkaveling van een gebied in het centrum van deze Bierbeekse deelgemeente werd, naast wandelpaden en een zone voor het bufferen en infiltreren van water, ook een natuurlijke speelzone aangelegd. De gemeente Bierbeek kiest er bewust voor om in elke deelgemeente bij nieuwe verkavelingen speelruimte te voorzien. Zo is Opvelp nu ook een speelgebied rijker. Het ontwerp van het gebied dateert al van 2013, maar werd in fases aangelegd en door de gemeente bijgestuurd naar een natuurlijke speelzone. Het project omvat de aanleg van een groene parkzone, centraal gelegen in Opvelp.‘Het eerste ontwerp was een braaf parkje. Maar na gesprekken met de kleuterschool en de jeugdraad werd beslist meer gebruik te maken van het natuurlijk reliëf en wildere struiken en bomen. De wadi’s kregen een nieuw profiel om het water beter te bufferen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). ‘In totaal kostte het project zo’n 160 000 euro. Naast de aangename groenzone voorzien we hiermee voldoende ruimte voor waterbuffering en infiltratie: een voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. In het verleden kampte Opvelp regelmatig met wateroverlast. Met deze ruimte en het bufferbekken dat we een 500 meter verder aanlegde, hopen we dat deze ellende tot het verleden hoort’, zegt burgemeester Johan Vanhulst. Het initiatief werd als plattelandsproject door de gemeente Bierbeek ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving hiervoor 25.000 euro subsidies voor de grondwerken. Van de provincie Vlaams-Brabant kreeg het project 15.000 euro subsidies voor de speelzone toegekend vanuit het reglement ‘Jeugdvriendelijke openbare ruimte’. Op hun advies werden aanpassingen gedaan om het reliëf en de natuurlijke ondergrond optimaal te benutten bij het aanleggen van de speelzone.