Nood aan een verwijderingspremie voor asbest

21 Januari 2011

Nood aan een verwijderingspremie voor asbest

Groen!-parlementslid Hermes Sanctorum stelt voor dat een asbest-verwijderingspremie wordt ingevoerd. De premie kan gefinancierd worden door een asbestfonds, deels gespijsd door de overheid, deels door de asbestbedrijven. De overheden moeten er zich niet te gemakkelijk van af maken. Asbest is kankerverwekkend en dat is al zowat een halve eeuw geweten: directe of omgevingsblootstelling kan asbestose, kwaadaardige mesothelioom, longkanker en buikvlieskanker veroorzaken. Hier te lande wordt over een paar jaar een piek verwacht in het aantal sterfgevallen ten gevolge van asbest. Dat zijn er nu ongeveer 700 per jaar. Zevenhonderd teveel.

"De overheden moeten er zich niet te gemakkelijk van af maken, door het probleem door te schuiven naar de mensen zelf. We weten dat grote hoeveelheden asbest gebruikt zijn in o.m. particuliere woningen en bedrijven. Maar om dan simpelweg te zeggen dat die particulieren zich goed moeten informeren en bij risicovolle saneringswerken, gespecialiseerde firma's moeten inhuren, dat is al te gemakkelijk." aldus Hermes Sanctorum.

Maar het klopt evenzeer dat zo'n gespecialiseerde asbestverwijderaar erg duur is. Dikwijls zijn de werken te klein voor een erkende firma. Veel particulieren en organisaties, zoals jeugdbewegingen, zullen dan ook geneigd zijn om toch zoveel mogelijk zelf te doen. En daarbij is de kans groot dat ze ? alle brochures ten spijt ? toch onverantwoorde risico's zullen nemen. Bovendien is het voor particulieren zeer moeilijk om alle asbesttoepassingen te herkennen én de echte risico's van de verwijdering voldoende in te schatten.

Groen! pleit daarom voor de invoering van een asbestverwijderingstoelage. Groen! pleit voor de oprichting van een asbestfonds. Zo'n fonds wordt ? vanuit het principe gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde aansprakelijkheid - deels gefinancierd door de overheid, deels door de asbestverwerkende industrie, en een derde deel door de particulieren zelf omdat hun woning een meerwaarde krijgt door de uitgevoerde renovatiewerken.