Provinciaal Noord-Zuiddenken zet stappen terug

22 Oktober 2020

Tie Roefs: "Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant zal in de toekomst klimaatprojecten in het Zuiden ondersteunen. De focus op duurzaamheid en klimaat vinden wij een heel goede zaak, een bijdrage aan onze #20groenedoelen voor Vlaams-Brabant. Toch keurde Groen  het nieuwe reglement niet goed. We hebben immers ernstige vragen bij de 'duurzaamheid' van de projecten zelf die zullen gefinancierd worden. Alleen projecten met de duur van één jaar kunnen centen krijgen, een langetermijnaanpak is niet noodzakelijk. Het reglement stelt ook geen eisen op vlak van partnerrelaties. Groen mist elke wederkerigheid tussen actoren uit het Noorden en het Zuiden. Voor ons voelt het alsof we tien stappen terugzetten in het Noord-Zuiddenken. Het 'rijke' Noorden stopt het 'arme' Zuiden jaarlijks een beetje centen toe. Dat we vooral ook kunnen leren van het Zuiden, wordt niet meegenomen in de nieuwe regelementering voor Noord-Zuidprojecten. Dat Rwanda en Kenia strenger zijn dan wijzelf op vlak van het gebruik van plastic zakjes, en dat vele landen expertise hebben inzake coöperatief werken, lijkt dit provinciebestuur liever te vergeten. (Provincieraad 29 september 2020)" #degoedekantop