Politiek is mee verantwoordelijk voor nieuwe asbestslachtoffers

07 November 2011

Politiek is mee verantwoordelijk voor nieuwe asbestslachtoffers

De asbestproblematiek is in de provincie Vlaams-Brabant geen onbekende. Sinds het asbestproces enkele weken geleden van start ging tegen Eternit zijn vele mensen terug ongerust over de gevaren van asbest. Groen! provincieraadslid Leen Van Aken kaartte het gebrek aan informatie aan op de provincieraad. Bijna 15 jaar is het produceren en toepassen van asbest in ons land verboden. Ondertussen zijn o.a. door OVAM al verschillende acties ondernomen om los asbest, zoals draailingen, te inventariseren en gratis te verwijderen. Er blijft echter nog zeer veel asbest aanwezig in particuliere en openbare gebouwen zoals scholen. Zolang dit asbest vast zit en er geen vezels kunnen loskomen door beschadiging is er geen probleem. Bij verbouwingen komen particulieren, scholen, overheden jeugd- en sportverenigingen vaak voor grote extra kosten te staan als men asbest laat verwijderen. Groen! heeft hier ook in de provincieraad al meermaals aandacht voor gevraagd. Het is natuurlijk terecht dat werken aan en verwijderen van asbestplaten met de grootste zorg en voorzichtigheid gebeurt. Spijtig genoeg zien we aan deze lokalen nog teveel vrijwilligers aan het werk die zich door boren, zagen, breken of onder hoge druk reinigen van asbestplaten blootstellen aan asbeststof. "We kennen al zo lang de gevaren van asbeststof, daarom zijn wij mee verantwoordelijk voor het voorkomen van nieuwe slachtoffers", zei Leen Van Aken.

De provincie Vlaams-Brabant deed al inspanningen hier rond door het maken van een asbestwaaier met duidelijke informatie en door het gratis en veilig laten aanvaarden van asbest op containerparken. Gedeputeerde Olbrechts was hierin de voortrekker, op vraag van toenmalig Groen! provincieraadslid Willy Vanderstappen die in 2007 zelf overleed aan de gevolgen van mesothelioom. Het is een belangrijke verdienste waarvan men, na het lezen van de persartikels over het asbestproces, moet vaststellen dat er blijkbaar nog te weinig over geweten is. Op de website van de provincie vindt men de digitale versie van de fiches waarmee men de toepassingen van asbest kan herkennen en alle gegevens over overheden en bedrijven die kunnen helpen terugvindt. Op vraag van provincieraadslid Leen Van Aken zal deze info nogmaals door de milieuambtenaren in de aandacht gebracht worden en verdeeld worden aan verbouwers. Groen! vroeg hier ook al lang naar een stappenplan voor jeugd- en sportverenigingen en scholen.

Wanneer zij in hun lokalen asbest hebben dat loskomt of zal aangepakt worden, moeten ze precies weten hoe ze zichzelf en anderen niet blootstellen aan de asbestvezels en waar ze terechtkunnen voor professionele hulp en toelagen. Ook daaraan zal de provincie nu extra zorg besteden.

De gouverneur bevestigt dat in het draaiboek van de brandweer en in het provinciaal rampenplan, ook de opsporing van aanwezigheid van asbest in een brandend of beschadigd gebouw worden ingebouwd. Zo kan men bij brand of instortingsgevaar ook de omgeving beschermen tegen eventueel vrijkomende asbestvezels.

Leen Van Aken, provincieraadslid
[email protected]