Provinciaal Managementcomité(PMC)van 3 mei 2013

26 Mei 2013

Provinciaal Managementcomité(PMC)van 3 mei 2013

Dit comité vergadert normaal gezien één keer per jaar en beslist over de verdeling van de Europese gelden voor plattelandsprojecten-As3-projecten. In de ideale omstandigheden zetelen er 10 mensen namens de Vlaamse regering, 5 namens gemeenten en 5 namens de provincie.Op 3 mei waren er 3 mensen aanwezig namens de provincie.

2 mensen moesten aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.

 

Thuis had ik al wat voorbereidend werk gedaan, deels omdat ik wilde weten wat ik hier kon verwachten en deels omdat ik concreet de bevindingen van de technische werkgroep over elk project wilde kennen . Dit is een werkgroep die voorbereidend werk doet. Dit keer waren er 24 projecten ingediend, met 903.881 euro in kas om te verdelen over de projecten die het waard zijn.

De beoordeling gaat van" onvoldoende" tot "uitstekend".

 

Onze meningen kwamen grotendeels overeen tot het moment dat bleek dat enkele projecten in "reserve" moesten geplaatst worden wegens tekort aan subsidies.(technisch gezien op reserve maar hoogstwaarschijnlijk toch in praktijk genietend van de subsidie)

Toen kwam de discussie pas echt op dreef.

Op mijn manier heb ik hier de richting van het gesprek toch kunnen keren ten voordele van een project dat volgens mij  zeker moest "beloond" worden en voorrang krijgen.

Uiteindelijk kregen 2 van de 24 projecten een beoordeling als "uitstekend", en 15 "zeer goed". 7 projecten komen niet in aanmerking voor steun.

Deze deelname aan het PMC gaf mij een goed gevoel en een zekerheid dat als je in de meerderheid zit, je  kan mee sturen en prioriteiten leggen.

Een goede ervaring voor mij als provincieraadslid, maar tegelijkertijd toch ook weer een bevestiging dat er heilige huisjes zijn waaraan best niet wordt geraakt......

 

Bernadette Stassens, provincieraadslid    15 mei 2013