Provincie beloont Het Klimmertje voor vergroening school

19 Juni 2013

De kleuterschool Het Klimmertje in Zellik krijgt van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 953,17 euro voor hun inzet voor natuur op school. De subsidies die Het Klimmertje krijgt kaderen in het reglement  'Natuur op school'. Hierbij kunnen alle Vlaams-Brabantse scholen die natuurprojecten uitwerken steun van de provincie krijgen. De vrije kleuterschool Het Klimmertje uit Zellik behaalde vorig schooljaar haar eerste Milieuzorg Op School (MOS)-logo. Ze dienden ook een project in voor de vergroening van de school, dat steun kreeg van de provincie Vlaams-Brabant. De school, een multiculturele mix van zo'n 190 kleuters, gaat dit jaar resoluut voor een tweede MOS-logo., zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

'De school werkt, na de vergroening van de speelplaats, verder aan haar project met het accent op de lokale koesterburen. Zo gaan ze nestkastjes ophangen voor koesterbuur de zwaluw. Ze gaan hierbij zeer creatief te werk en betrekken zowel de kleuters als hun ouders als natuurverenigingen, zoals Velt, Natuurpunt en het Regionaal Landschap Groene Corridor'

Op vrijdag 21 juni beloont gedeputeerde Luc Robijns de natuurinspanningen van Het Klimmertje met een symbolische cheque. De kleuters gaan de gedeputeerde onthalen met hun MOS-lied.