Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

05 Maart 2014

Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vorige week een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Het nieuwe reglement geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro voorzien als hefboom voor lokale klimaat- en milieuprojecten. Samenwerken aan duurzame provincie In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu ? en afvalprojecten.

'Maar we gaan nu onze middelen efficiënter en gebundeld inzetten. Het kernwoord is samenwerking', zegt Luc Robijns (groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen. Of een gemeente die samen met een lokale coöperatieve vzw en een school een oude watermolen heractiveert.'

Subsidiepot als hefboom voor klimaat

Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. 'Grote projecten, waar verschillende partners aan samenwerken, kunnen tot 75% van hun projectkost gesubsidieerd krijgen,' zegt gedeputeerde Luc Robijns (groen). 'De subsidiepot moet een hefboom zijn voor grotere klimaatprojecten zonder de kleinere initiatieven uit het oog te verliezen. Elk projectvoorstel is waardevol en wordt objectief geëvalueerd.'

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt.

De aanvragen voor dit jaar worden voor 1 augustus verwacht.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten 

Contact:

Kabinet Luc Robijns: 016/26 70 54

Veva Daniels: 0473/88 29 76