Provincie plant doortrekkersterrein in Herent

27 December 2012

In Herent plannen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Herent en het Vlaamse Gewest een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Aan de Omleiding komen er tegen 2017 15 standplaatsen.  Provincie plant doortrekkersterrein in Herent

Doortrekkersterrein Herent valt niet uit de lucht. Provincie heeft actieplan voor doortrekkersterreinen

'We hebben de ambitie om voldoende standplaatsen voor doortrekkers op ons grondgebied te realiseren. Uiteindelijk zullen we, verspreid over het gehele grondgebied van Vlaams-Brabant, vier doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners inrichten', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor diversiteit.

In Huizingen (Beersel) is er reeds een (voorlopige) inrichting. Het terrein wordt actief gebruikt en het beheer loopt vlot. De procedure voor de definitieve inrichting van het terrein is gestart. In Asse starten de werken voor het doortrekkersterrein in het voorjaar van 2013.

In het arrondissement Leuven zijn er doortrekkersterreinen in Herent en Tienen gepland. Het doortrekkersterrein in Herent

'Het geplande doortrekkersterrein in Herent voorziet  15 standplaatsen aan de Omleiding. Dit is het resultaat van overleg tussen ons, de gemeente Herent en het Vlaamse Gewest', zegt gedeputeerde Luc Robijns 

Sinds 2002 zijn er contacten tussen de provincie en de gemeente Herent over de realisatie van het doortrekkersterrein. In nauw overleg werden verschillende locaties overwogen.  Men sprak af om een locatie te zoeken in het kader van het ruimtelijk planningsproces 'Afbakening van het Regionaal Stedelijk gebied Leuven' van het Vlaams Gewest. Uiteindelijk koos men in het voorjaar 2012  voor een locatie aan de Omleiding.

De provincie zal een beheersplan met een huishoudelijk reglement en een politiereglement  opstellen en een terreintoezichter aanstellen.

'We verzekeren de duurzaamheid en leefbaarheid op en rond het woonwagenterrein', zegt gedeputeerde Luc Robijns. 'Daarbij houden we rekening met de belangen en behoeften van de gebruikers, de gemeenschap én de omwonenden. Dat houdt in dat we zorgen voor voldoende comfort voor de woonwagenbewoners, maar ook de wettelijkheid, orde, veiligheid en hygiëne garanderen. Gezien onze ervaring met het doortrekkersterrein in Huizingen mag dat geen problemen geven'

Vlaams woonwagenbeleid

In 2001 erkende de Vlaams regering de woonwagen als volwaardige woonvorm en drie jaar later keurde het Vlaams parlement de opname goed van de woonwagen in de Vlaamse wooncode. 

'De doortrekkersterreinen passen dus in een ruimer woonwagenbeleid met  een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij zowel Vlaanderen, als de provincies en de gemeenten een aantal taken opnemen', besluit gedeputeerde Luc Robijns.