Recensie van Jan Wyckaert, directeur van Rikolto

16 Oktober 2018

Voor de kinderen van mijn kinderen’ reikt verder dan een uit de kluiten gewassen verkiezingsprogramma. Het boek leest als een blauwdruk voor een progressief en verbindend beleid dat zowel dicht bij mensen staat als hogere maatschappelijke doelen nastreeft. Tie Roefs beschrijft op een heldere manier wat – binnen de krijtlijnen van een provinciaal bevoegdheidspallet - een maatschappij brede ambitie kan zijn rond natuur, klimaat, energie, water, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit en regionale economische ontwikkeling. Tegelijk worden aan elk van deze domeinen concrete en heldere doelen gekoppeld. De SDG’s vormen het verbindend kader, waardoor het lokaal beleid zich ook inschrijft in een universele en globale agenda. Voor de kinderen van mijn kinderen’ ijvert niet voor het status quo, maar gaat voluit voor een wervend, toekomstgericht en voluntaristisch project.