Samen tuinieren in Aarschot dankzij INL

25 Juni 2018

Samen tuinieren in Aarschot dankzij INL

Op stap in de stadsrand van Aarschot treft men ter hoogte van de Orleanstoren aan de Geetstraat sinds kort volkstuintjes aan. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) van IGO, die de steun krijgen van de provincie Vlaams-Brabant, legden de tuintjes aan. Het stadsbestuur van Aarschot wil mensen die geen eigen tuin hebben, zo de kans geven ook een eigen moestuintje te starten.  De aanleg van een groene gemeenschapsruimte De inrichting van de oude paardenweide als volkstuintjes begon al in 2016, dankzij de inzet van de INL-ploeg van IGO. ‘De INL-ploegen bestaan uit langdurig werkzoekenden en ze staan in voor het beheer van kleine landschapselementen en landschaps- en natuurontwikkeling, zoals de volkstuintjes in Aarschot. Ze zijn een belangrijke partner voor de provincie. Samen maken we werk van meer en betere natuur in onze provincie. De INL-ploegen vormen een echte win-win voor de natuur en de sociale economie', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. Karin Kuipers, natuurontwikkelaar bij IGO: 'In de eerste fase zorgde onze INL-ploeg voor de aanleg van een hoogstamboomgaard, kleinfruit en meidoornhagen. We zaaiden ook een bloemenweide in. In 2017 volgde fase 2 van de inrichtingswerken: we plantten de haagbeukhagen en gemengde hagen  aan, legden de paden aan en vulden deze op met hakselhout. Schapen begrazen de perceelsranden en de hoogstamboomgaard. De INL-ploeg maakte eveneens het schapenraster en de klappoortjes. Met een zelfgemaakte picknicktafel is deze groene gemeenschapsruimte volledig klaar'. De INL-ploeg zal bovendien instaan voor het jaarlijks onderhoud van de volkstuintjes.  Tuinieren zonder tuin Het stadsbestuur van Aarschot kwam op het idee van de volkstuintjes bij de start van het grote stadvernieuwingsproject ‘De Torens’ op de voormalige site van wijnhandel Geens aan de Leuvensestraat. In de loop van 2017 werden de moestuinen al in gebruik genomen. Verschillende Aarschotse tuinders plukken nu de vruchten van hun eigen volkstuintje in deze groene gemeenschapsruimte voor jong en oud vlakbij het stadscentrum.