Maak Vlaams-Brabant een écht slimme regio

14 November 2020

Maak Vlaams-Brabant een écht slimme regio

Tie Roefs: "Reeds in 2017 sprak Groen de ambitie uit om van Vlaams-Brabant een 'smart region' te maken: een regio die de digitale technologie maximaal inzet om bestuurlijk, economische, sociale én ecologische uitdagingen aan te pakken. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werkt ondertussen verder op de plannen van Groen. Vandaag ligt een subsidiereglement 'slimme regio' op tafel waarbij 'slim' verwijst naar de inzet van nieuwe technologieën als Internet of Things (IoT) en Artificiële Intelligentie (AI). Het provinciebestuur stelt de subsidies in principe open voor de 'quadruple helix': dit zijn naast overheden, bedrijven en kennisinstellingen ook burgers. Alleen worden de burgers niet als 'volwaardige partij' aanzien. Burgers kunnen slechts financiële middelen krijgen als één van de drie andere actoren grote broer of zus is. Dit nieuwe reglement is op zich een goede zaak, maar het is ook een gemiste kans voor een volwaardige directe burgerparticipatie, een échte slimme 'quadruple helix'-benadering." (Provincieraad 10 november 2020) #20groenedoelen