Sluipverkeer op de fiets

04 September 2018

Sluipverkeer op de fiets

Het platform Straten Vol Leuven en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo starten een affichecampagne om sluipverkeer met de fiets te promoten als alternatief voor gemotoriseerd sluipverkeer door de buurt. Zo willen ze iedereen aanraden de auto vaker thuis te laten en de fiets te nemen. Deze campagne is een onderdeel van het klimaatproject ‘Groot-Leuven in Beweging’, dat kan rekenen op de steun van Tie Roefs, gedeputeerde voor Groen in Vlaams-Brabant. Het ultieme doel is minder doorgaand verkeer en minder uitlaatgassen in de Leuvense deelgemeenten. ‘We vinden het erg belangrijk om burgerinitiatieven als deze te steunen. Voor ik in de politiek ging, was ik ook actief in buurtcomités. Enkele van de voorstellen die we toen deden, zijn ook echt uitgevoerd. Ik geloof in de kracht van burgerparticipatie, zo maken we van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie met schone lucht, waar het veilig fietsen is. Ik ben blij dat de provincie zo’n project van de inwoners van de Leuvense deelgemeenten ondersteunt’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. In Kessel-Lo werkt het platform Straten Vol Leuven samen met de buurtcomités en de koepel Overleg Buurtcomités Kessel-Lo momenteel een dubbel plan uit. ‘In een eerste fase sensibiliseren we met affiches rond duurzame mobiliteit en bereikbaarheid’, zegt Koen Stuyven van Vectris. ‘Dat heeft een dubbel doel: mensen die op korte afstand van het werk wonen, overtuigen om met de fiets of de bus te komen. Verder willen we werkgevers oproepen om hun personeel op te fiets te krijgen. De bedrijven van C-Valley in Heverlee/Haasrode geven alvast het goede voorbeeld’. Buurtcomités kunnen met een template zelf affiches maken. Zo kunnen ze een gepersonaliseerde poster voor hun straat maken met een eigen achtergrond en logo. Op die manier kan elke wijk aan de slag om de modal shift van auto naar fiets te promoten en zo het probleem dat ze allemaal gemeen hebben, sluipverkeer, aan te pakken. ‘In tweede instantie willen we plannen voor de herinrichting van deze straten ontwerpen’ zeggen Joris Scheers en Bert Cornillie van Straten Vol Leuven. ‘Daarvoor hebben we al een samenwerking met minstens twee partners, namelijk de gebiedsgerichte werking van stad Leuven en Vectris. We hopen die samenwerking uit te breiden naar andere studiebureaus’. ‘Er loopt een modeltraject met het buurtcomité van de Lange Lo Leeft’, zegt Kim Neven van het buurtcomité en kernlid van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. ‘De buurt werd er bevraagd en er liepen werksessies met een mobiliteitsexpert. De plannen die daar gemaakt werden, voert de stad hopelijk binnenkort uit. In de toekomst, na de verkiezingen, bereikt het project haar kruissnelheid en komen ook andere straten aan de beurt’.