Stef Boogaerts

Stef Boogaerts

plaats 2 arrondissement Leuven 

Heel mijn leven ben ik actief in de natuur- en milieubescherming. Ik sta voor grote eenheden natuur in riviervalleien, zodat die ook veel water kunnen bergen. Ik sta voor kleinschalige en milieuvriendelijke productie van voedsel dicht bij huis, ik ben de vriend van de gemengde lokale boer, niet van reusachtige veestallen. Ik wil ook een goede woning voor iedereen. En ik ben een fervent medestander van de Regionale Landschappen.

Die thema's boeiden me jarenlang als journalist, nadien als schepen in Begijnendijk, nu als fractievoorzitter in de provincieraad.