Steun voor duurzame projecten

26 April 2013

  Climaxi, Velt, Ecolife en de KHLeuven krijgen  een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor een duurzaam milieuproject. zegt Luc Robijns gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.  

'We steunen verenigingen die projecten over duurzaam wonen, werken en leven willen realiseren. Zo willen we ons steentje bijdragen aan een duurzaam Vlaams-Brabant', 

De vereniging 'Climaxi' ontvangt een subsidie van 22.900 euro  voor het project 'Een klimaatneutrale toekomst. Is iedereen mee?'.  Climaxi gaat, samen met de provincie Vlaams-Brabant en een aantal partners, op het terrein lokale overheden en het brede publiek sensibiliseren over de problematiek van energiearmoede.  Dit gebeurt met een reizende en interactieve thema-expositie, infosessies en politieke rondetafelgesprekken. Het project vraagt aandacht voor het probleem, schetst de omvang ervan in onze provincie, legt de link met de noodzaak van een ecologische transitie en zoekt naar  oplossingen.  

Velt vzw krijgt een subsidie van 8.400 euro voor het project 'Een duurzame kijk op voeding'.  Hiermee wil  de vereniging methodieken ontwikkelen om de principes van duurzame voeding te integreren in de lessen voeding en huishoudkunde binnen de richting Sociaal-Technische Wetenschappen (STW).  Met de financiële steun wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld, proeflessen gegeven, vorming voor leerkrachten georganiseerd en een brede communicatie opgezet.  

Ecolife vzw krijgt 19.800 euro voor het project 'Duurzame voeding in studentenrestaurant Alma'. De vereniging krijgt deze steun voor de organisatie van twee campagneweken in samenwerking met Alma, de Leuvense Studentenraad LOKO, de dienst Studentenvoorzieningen (DSV) en Velt vzw. 

In de 'Low Carbon Week' , tijdens de Leuvens Klimaatweek in november 2013, leggen ze de focus op koolstofarme of klimaatvriendelijke maaltijden.  In maart 2014 ligt de nadruk op streekeigen- en seizoensgroenten. Deze actie is gericht naar zowel studenten als Alma-personeel. Voor het keuken-en zaalpersoneel wordt vorming georganiseerd.  Het project moet uiteindelijk resulteren in een draaiboek dat ter inspiratie voor gelijkaardige restaurants kan dienen.  

Tenslotte krijgt ook de KH Leuven een subsidie van 19.000 euro voor de ontwikkeling van een 'Toolkit EDO-competenties voor docenten in marketingopleidingen in het hoger onderwijs'. EDO staat voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. De resultaten zullen verpreid worden naar andere hogere onderwijsinstellingen en organisaties in Vlaanderen.

Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid

Provincie Vlaams-Brabant