Steunpunt Dierenwelzijn van start in Vlaams-Brabant

17 September 2018

Steunpunt Dierenwelzijn van start in Vlaams-Brabant

Maandag 17 september 2018 — De provincie Vlaams-Brabant richt een Provinciaal Steunpunt Dierenwelzijn in. Dit steunpunt moet uitgroeien tot hét ankerpunt voor dierenwelzijn in Vlaams-Brabant. Het steunpunt gaat op een gestructureerde manier dierenwelzijnsbeleid coördineren, in samenwerking met gemeenten, politiezones en dierenorganisaties. Ook gaat het steunpunt de Vlaams-Brabanders sensibiliseren om op een verantwoorde manier om te gaan met huisdieren. ‘Politie, dierenartsen, dierenopvangcentra, gemeenten, parket en andere organisaties, wisten niet altijd tot wie zich te richten bij specifieke problemen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn. ‘Daar komt nu verandering in.’ Het steunpunt moet het ankerpunt vormen voor het welzijn van huisdieren in de provincie Vlaams-Brabant. Het zal enerzijds de partners uit het werkveld samenbrengen en tot aanbevelingen komen voor het bestuur.Anderzijds zal het de inwoners van Vlaams-Brabant sensibiliseren om bijvoorbeeld geen vuurwerk af te steken nabij dieren of twee keer na te denken alvorens een dier cadeau te doen. Bij het steunpunt kunnen inwoners ook terecht met vragen over verloren gelopen of verwaarloosde dieren en ander dierenleed. ‘We gaan een regionale aanpak uitwerken voor de opvang van dieren in nood, zwerfdieren en de kattensterilisatiecampagne en de werking van de politiediensten en het dierenwelzijnsbeleid van gemeenten ondersteunen. De ene gemeente mag dan wel inzetten op de sterilisatie van zwerfkatten, als de naburige gemeente dat niet doet, is het onmogelijk om resultaat te boeken. Zwerfdieren houden geen rekening met gemeentegrenzen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.