Stop de oven! - Groen! vraagt windmolenplan voor Vlaams-Brabant

28 Mei 2009

Groen! Vlaams-Brabant voerde op donderdagmorgen 28 mei een actie tegen de plannen voor een industriële afvalverbrandingsoven in Kampenhout. De rotonde aan het sas van Kampenhout werd daarbij een tijdje bezet en volgebouwd met kleine windmolens. Volgens Groen! is hernieuwbare energie de enige aanvaardbare manier van energiewinning voor de toekomst. Het bedrijf Recover Energy wil een industrieel afval-energiecentrale bouwen langs het kanaal in Kampenhout. Groen! voerde actie om de aandacht te trekken op deze plannen, de risico's en de alternatieven. Een delegatie van het Stop De Oven comité was aanwezig om de actie te steunen. Tegelijkertijd vraagt Groen! dat een volgende regering werk maakt van de bouw van windmolens in Vlaams-Brabant. Volgens een studie is er ruimte voor 100 windmolens die samen 130.000 gezinnen van groene stroom kunnen voorzien.Groen! lijsttrekker Hermes Sanctorum wil dat Vlaams-Brabant werk maakt van hernieuwbare energie: "Momenteel heeft Vlaams-Brabant met 4 windmolens een grote achterstand in de hernieuwbare energiesector. Wanneer er werk wordt gemaakt van hernieuwbare energie is er geen nood aan een vervuilende afvalverbrandingsoven om electriciteit op te wekken. Daarenboven zullen de bouw en het onderhoud van deze windmolens veel jobs creëren. Een terugkerend positief bijeffect van de keuze voor hernieuwbare energie."

Erik Torbeys, eerste opvolger en gemeenteraadslid in Kampenhout zal zich blijven verzetten tegen de plannen: "Het kan niet dat in het hart van Vlaams-Brabant waar er reeds zoveel overlast is van verkeer en industrie nog een verbrandingsoven wordt gepland. Het hoofdzakelijk bouw- en sloopafval zal ook van buiten de provincie en Vlaanderen aangevoerd worden. Dat zijn nog eens tientallen extra vrachtwagens per dag op de nu al overvolle wegen. Dag en nacht zal zo'n oven branden met veel fijn stof tot gevolg. En wie kan controleren wat er zal verbrand worden? Het wordt tijd dat er keuzes gemaakt worden. Energie uit verbrandingsovens zijn niet de toekomst. Hernieuwbare energie is dat wel. "

Meer informatie bij woordvoerders:
Hermes Sanctorum, Lijsttrekker Groen! Vlaams-Brabant: 0478 558 664
Erik Torbeyns, gemeenteraadslid Kampenhout en eerste opvolger: 0494 05 50 69