Stop het geplande bedrijventerrein in de Grimbergse kouter!

17 Februari 2011

Stop het geplande bedrijventerrein in de Grimbergse kouter!

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat het gemeentebestuur eind 2010 goedkeurde voorziet de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef. In januari heeft ook de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het structuurplan goedgekeurd. Gedeputeerde Julien Dekeyser kon het daarbij niet laten zonder kennis van zaken de zogezegde noodzaak van het lokaal bedrijventerrein extra in de verf te zetten. Achter de Colruyt en de Tam wil de gemeente dus, in een agrarisch gebied met één van de beste opbrengstgrond van Grimbergen, het bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef met 5ha uitbreiden.

De noodzaak van het terrein hoeft daarbij niet eens bewezen te worden.

Met de talrijke bezwaarschriften van landbouwverenigingen, milieu-organisaties, een gemeentelijke adviesraad,buurtbewoners en Groen! houdt de CD&v-VLD-meerderheid naar goede gewoonte geen rekening.

Dat zo een extra bedrijventerrein voor bijkomende belasting zorgt van een Wolvertemse Steenweg die nu reeds verzadigd is in de spits krijgt geen gehoor. Dat de lintbebouwing langs de N211 verder in de hand gewerkt wordt, dat het overstromingsgevaar in dit gebied dat reeds regelmatig met wateroverlast te kampen heeft nog zal toenemen, zal onze bestuurders worst wezen.

Het mag u dan zeker niet verwonderen dat de"zachte" argumenten van de milieubeweging helemaal weggelachen worden... Loopt er een trage weg door het gebied? Overwinteren er vriesganzen? Is het een natuurverbindingsgebied met belangrijke ecologische waarde? We zijn hier niet in Bokrijk hé mannen!

Met verenigde krachten blijven we ons verzetten tegen de uitbreiding van dit bedrijventerrein. Een aaneengesloten groengebied en landbouwzone bescherm je niet door er beetje bij beetje de randen van af te knabbelen.

Ons alternatief? Vooreerst moet uitgemaakt worden of elke gemeente persé een eigen bedrijventerrein nodig heeft. Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Groen! leren we dat Vlaanderen momenteel nog 12.000 Ha ongebruikte bedrijventerreinen heeft. Deze beschikbare gronden zijn vrij gelijkmatig over alle provincies verspreid.

Als Grimbergen toch persé zijn eigen "ambachtelijke zone" wenst volgen wij het eindadvies van de gecoro waarin onder andere gesteld wordt dat het onderzoek gevoerd moet worden naar een betere locatie.

Eddie Boelens.

Voorzitter Groen!-Grimbergen.