Streekhuis Dijleland gaat natuurbeleving verhogen

31 Augustus 2018

Streekhuis Dijleland gaat natuurbeleving verhogen

Onder impuls van Groen gedeputeerde Tie Roefs geeft de provincie Vlaams-Brabant 75.000 euro aan Regionaal Landschap Dijleland voor de inrichting van een educatieve ruimte, omgevingsgroen en bijenhal voor hun nieuwe Streekhuis aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. Regionaal Landschap Dijleland nam onlangs de boswachterswoning ‘De Fonteyn’ in concessie om er zijn kantoren en dagelijkse werking naar te verhuizen. Deze boswachterswoning is zeer strategisch en groen gelegen op de grens van Heverleebos en Meerdaalwoud, aan de toeristische attractiepool het Zoet Water. ‘We gaan het gelijkvloerse gedeelte van de schuur en de woning verbouwen tot een natuureducatieve ontvangstruimte en uitbaten als Streekhuis’, zegt Stef Boogaerts, voorzitter van Regionaal Landschap Dijleland.  Dit Streekhuis moet een infocentrum worden voor het brede publiek. Recreanten, toeristen, schoolkinderen, inwoners van het Dijleland moeten er op een duidelijke en vlotte manier geïnformeerd worden over de plattelandsbeleving in de streek’. Het Streekhuis gaat ook verenigingen en overheidsdiensten uit het Dijleland, die actief zijn rond landschap, bos, natuur, erfgoed, landbouw, klimaat, recreatie en toerisme, eenvoudiger met elkaar in contact brengen. Dit moet leiden tot een betere samenwerking, het delen en verzamelen van expertise en infrastructuur op deze locatie. ‘Met het nieuwe natuurleerpad en de bijenhal kunnen we onze werking voor de bescherming van soorten in de kijker zetten. Zo leren kinderen de natuur vanuit de eigen ervaring kennen', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.