Teveel verbrandingsovens in Vlaanderen

26 Oktober 2011

Teveel verbrandingsovens in Vlaanderen

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum stelt vast dat er in Vlaanderen nu al te veel verbrandingscapaciteit is voor huishoudelijk afval. Bijkomende ovens doen de vraag naar afval alleen maar stijgen. Die overdreven capaciteit voor het verbranden van huishoudelijk afval gaat ten koste van het recycleren. Die tendens tekent zich nu al af. Recycleerbaar afval gaat naar de oven. Erik Torbeyns: ' zijn sprekend: als alle ovens die een vergunning kregen ook operationeel zullen zijn, dan spreken we van een overcapaciteit van 320.000 ton. Op basis van deze cijfers tekent Groen! bezwaar aan tegen de bouwplannen. Het kan niet dat Vlaanderen buitenlands afval moet importeren om de ovens brandend te houden.

de cijfers van Sanctorum
Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren van afval. en willen wel degelijk een inspanning doen voor het milieu
Van bij het prille begin verzet Groen! Kampenhout zich tegen de bouw van een oven aan Kampenhout-Sas. Het gezond verstand zegt dat je geen afvalverbrandingsoven bouwt op 500 meter van een woonkern. Daarnaast is de druk op Kampenhout-Sas nu al veel te hoog. De aanduiding van het Sas als economisch knooppunt in onze provincie is sowieso al een aanslag op de leefbaarheid, laat staan dat daar ook nog eens het vrachtvervoer voor het voeden van een oven bijkomt.
Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren van afval. Dat bewijst dat mensen wel degelijk een inspanning willen doen voor het milieu. Nu is er een evolutie naar voorkomen van afval. Wat er niet is hoef je niet te sorteren of te verbranden. Producenten en consumenten houden meer en meer rekening met de nabestemming van een product. Die evolutie heeft tot gevolg dat de afvalberg steeds kleiner zal worden, zodat we eerder moeten plannen maken om afvalovens te sluiten in plaats van er te bouwen.

hier lees je de cijfers die Hermes Sanctorum bijeenzocht