Tie Roefs neemt fakkel over als fractieleider

22 Oktober 2020

Tie Roefs neemt fakkel over als fractieleider

Op de provincieraad van dinsdag 29 september 2020 neemt Tie Roefs, gedeputeerde voor Groen in de vorige legislatuur, de fakkel van het fractieleiderschap van Groen in Vlaams-Brabant over van haar collega Sarah Sneyers, die voltijds in het onderwijs aan de slag gaat. Voortbestaan provincies Tie Roefs: “Ik ben er weer klaar voor. De provincie wordt als beleidsniveau niet altijd even ernstig genomen, maar als puntje bij paaltje komt erkennen vriend en vijand de meerwaarde van een democratisch verkozen bovenlokaal bestuursniveau. De huidige Vlaamse regering rept niet meer over een verdere ontmanteling van de provincies. Integendeel. Nu de provincies niet meer bevoegd zijn voor bijvoorbeeld erfgoed, speelt het provinciebestuur van Vlaams-Brabant onder leiding van N-VA zelfs met de idee om een provinciale erfgoedstichting in het leven te roepen. De inhoudelijke vraag om een aantal erfgoedaangelegenheden op een provinciaal niveau te regelen is immers gebleven. Of een erfgoedstichting met een selecte raad van bestuur dan beter is dan werken met door het volk verkozen provincieraadsleden, is maar de vraag. Ik geloof alleszins van niet. Dat de stichting er moet komen, is voor mij veelzeggend. De provincies zijn afgekalfd, maar er moet nu wel een nieuwe stichting -hoe intrinsiek waardevol misschien ook- bij komen. Je kan niet zeggen dat dit goed bestuur is.” Op de provincieraad van dinsdag 29 september zal kersvers gouverneur Jan Spooren de provincieraad trouwens ook toespreken. De nieuwe gouverneur moet ‘neutraal’ werken met de lokale besturen van Vlaams-Brabant voor de Vlaamse en federale overheid, maar de gouverneur blijft wél politiek benoemd. De partij waarvoor de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant burgemeester was van Tervuren is de N-VA. Groen is dan ook heel benieuwd hoe de nieuwe gouverneur denkt over het provinciale beleidsniveau. Transparant bestuur Tie Roefs: “We hopen dat de nieuwe gouverneur in zijn eerste speech voor de provincieraad duidelijk zal maken hoe hij denkt over de toekomst van de provincies, of meer in het algemeen over de rol van een bovenlokaal bestuur op niveau van de regio’s bijvoorbeeld. We zouden het trouwens geschikt vinden mochten speeches van de gouverneur en debatten in de provincie in het algemeen voortaan live kunnen gestreamd worden. Dit kan alleen maar bijdragen tot een groter maatschappelijk draagvlak voor wat er in de provincie allemaal nog gebeurt. De burgers van Vlaams-Brabant verdienen het om het debat in de provincie beter te kunnen volgen. Een ‘slim’ bestuur gaat ervan uit dat het bijwonen van provincieraden voortaan ook ‘online’ moet kunnen worden verzekerd. Op de provincieraad van 29 september ligt de sluiting van een raamovereenkomst voor nieuwe multimedia-apparatuur voor. Dit is volgens ons een perfect kader om aankopen die nodig zijn voor een succesvolle ‘livestreaming’ van de vergaderingen van de provincieraden van Vlaams-Brabant in onder te brengen.”