Tijd voor een echt milieubeleid, geen spookbossen

15 Mei 2014

"Volgens minister Schauvliege is deze berm naast de E19 in Beersel een bos, al heeft deze 3 meter bomen weinig natuurwaarde.", merkt Groen-kandidate Katleen De Ridder op tijdens een actie van Groen in Beersel, "Een minister die een bomenrij naast de snelweg, de Antwerpse Zoo en enkele bomen op een rondpunt in Tervuren als bos inkleurt, dat zegt veel over wat CD&V onder milieubeleid verstaat. Het hele natuurbeleid van de regering van CD&V, N-VA en SP.A was een spookbeleid: veel geblaat en weinig wol". Minister Schauvliege pakte vorig jaar uit met een nieuwe 'Boswijzer', een vervolg op de eerste telling van 2010. De minister beweerde triomfantelijk dat er in Vlaanderen op drie jaar tijd maar liefst 8.262 ha bos was bijgekomen.  In de provincie Vlaams-Brabant zou op die drie jaar tijd 6,1% meer bosoppervlakte zijn bijgekomen. "De minister wil pluimen op haar hoed steken voor een bosbeleid dat die naam niet eens waardig is", aldus De Ridder. De minister kleurde zelfs braakliggende terreinen in als bos om te verdoezelen dat er in Vlaanderen nog steeds meer bos verdwijnt dan dat er vrijkomt. "Alsmaar meer open ruimte gaat verloren. Dit beleid staat in schril contrast met de wens van de Vlaming die steeds meer snakt naar natuur en open ruimte. We zijn één van de meest bos-arme regio's in Europa. Zelfs in de streek rond Parijs of  in Groot Londen zijn er meer bossen dan in Vlaanderen.", stelt De Ridder.

Het bosbeleid van deze regering is symptomatisch voor het hele natuurbeleid," zegt Beersels schepen voor leefmilieu Veerle Leroy (Groen), "De Vlaamse regering sneed een derde weg van het budget voor de aankoop van bos- en natuurgronden, van 26 miljoen EUR in 2008 tot 18,5 miljoen EUR in 2012. En ze liet 6 miljoen euro in het boscompensatiefonds nagenoeg onaangeroerd. Met dit fonds werd de voorbije jaren welgeteld 68 ha bos gerealiseerd." De Beerselse schepen betreurt ook dat door de afschaffing van de milieuconvenant de gemeenten niet langer ondersteund worden om een duurzaam beleid te voeren.

Groen wil de volgende legislatuur een inhaalbeweging maken door terug meer natuur en bos aan te kopen en de mogelijkheid af te schaffen om de herbebossingsplicht af te kopen.

Dat de Vlaming vragende partij is voor meer natuur in de buurt wordt bevestigd door een online bevraging die Natuurpunt organiseerde bij meer dan 15.000 Vlamingen. Daaruit bleek dat 8 op de 10 Vlamingen vinden dat er natuur moet zijn op minder dan twee kilometer van hun woning. "Vlamingen willen wonen in een groene leefomgeving omdat ze ervaren dat dit gezond en aangenaam is. Mensen hechten veel belang aan het vrijwaren van de open ruimte die ons nog rest", besluit Katleen De Ridder. "Het is terug tijd voor een echt milieubeleid."