Topeditie! 2800 bezoekers voor de Erembald Kravaal Happening!

30 September 2018

Topeditie! 2800 bezoekers voor de Erembald Kravaal Happening!

Zondag 30 september 2018 - De Erembald Kravaal Happening zet elk jaar één van de mooiste plekjes van de streek feestelijk in de kijker. Dit jaar was Asbeek aan de beurt. Met wandelingen, kinderactiviteiten en foodtrucs met lokale producten genoten meer dan 2800 bezoekers van al het moois en lekkers dat de streek te bieden heeft. Mooie regio, mooie samenwerking Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een prachtige streek, rijk aan cultureel erfgoed en met sterke natuurwaarden. Denk maar aan de Abdij Affligem en het Kravaalbos. Om die troeven van de streek ten volle uit te spelen en de streek beter toegankelijk te maken voor wandelaars, fietsers en ruiters, bundelen lokale overheden,verenigingen en landbouwers de krachten binnen het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Enkele thema’swaarrond intensief samengewerkt wordt: ontwikkeling van de omgeving van de Abdij Affligem in samenwerking met deabdijgemeenschap en Team Vlaams Bouwmeester revitaliseren van de hopteelt en de hopcultuur in de regio versterken van de ecologische, landschappelijke en recreatievewaarde van de Leirekensroute verbeteren van de waterkwaliteit en de natuurlijke structuur vande waterlopen. ondersteunen van de korte keten landbouw verbetering van de leefomgeving van de kwetsbare dieren enplanten, zoals het graven van poelen voor de vuursalamander,nestkasten ophangen voor grote gele kwik, kerkuilen en steenuilen, aangepast beheer voor solitaire bijen, aanplant van sleedoorn voor de sleedoornpage en kamperfoelie voor de kleine ijsvogelvlinder... Jozef Dauwe, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Oost-Vlaanderen: “Het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ zet in op natuur, landbouw, erfgoed en toerisme en maakt de streek aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren.” Tie Roefs, gedeputeerde bevoegd voor milieu en duurzaamheid, provincie Vlaams-Brabant: “Als provincie Vlaams-Brabant geven we de natuur en biodiversiteit in deze regio alle kansen, onder meer om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Zo ondersteunden we de gemeente Asse bij de herinrichting van het Stokesbergbos. Daarnaast zat het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, een bevoorrechte partner in het provinciaal natuurbeleid, niet stil in Asse de voorbije jaren. Zo werden onder meer 55 poelen aangelegd of hersteld en 215 knotwilgen en 50.219 stuks inheemse bomen en struiken aangeplant.” Hop in de kijker De hopteelt kenmerkte eeuwenlang het landschap en het leven van de mensen in de regio Asse-Aalst. De laatste decennia ging de hopteelt echter sterk achteruit door een toenemende concurrentie uit het buitenland. Maar er waait een nieuwe frisse wind: brouwerijen zijn meer en meer geïnteresseerd in de oude, lokale hopvariëteiten. Het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos ondersteunt de landbouwers die terug hop willen gaan telen. Er wordt een opleidingstraject voorzien voor jonge landbouwers bij ervaren hopboeren en er wordt een hopcoöperatieve opgericht om gezamenlijk te kunnen investeren in de nodige machines om de hop te plukken en te drogen. De hopcoöperatieve onderhandelt voor de landbouwers de contracten met de brouwerijen. Simultaan wordt samengewerkt actoren uit de sectoren toerisme en erfgoed. Samen met hen wordt de rijke hopcultuur in de regio sterker op de kaart gezet. Naast de hopbellen, die gebruikt worden voor het brouwen van bier, bieden ook de hopkeesten nog veel potenties voor de horeca. Monique Swinnen, gedeputeerde bevoegd voor landbouw en platteland, provincie Vlaams-Brabant: “België staat bekend voor zijn biercultuur. Parallel daarmee, beschikken we over een eeuwenoude traditie in de hopteelt. Hoewel de hopteelt de laatste decennia sterk achteruit gegaan is, is de hopcultuur met zijn oogstfeesten en hoppestoeten nog steeds springlevend. Vanuit de dienst plattelandsontwikkeling van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunen we het project HOP AAA+ dat als doel heeft om de hopteelt en de hopcultuur terug sterker op de kaart te zetten. ToerismeVlaams Brabant stelt met de campagne (H)OP SMAAK september in de kijker als hoppemaand." Wandelnetwerk ‘Brabantse Kouters’ Maar liefst 900 bezoekers namen deel aan de wandelingen die aangeboden werden tijdens de Erembald Kravaal Happening en ontdekten zo de mooiste plekjes van Asbeek. De wandelingen maakten gebruik van het nieuwe wandelnetwerk Brabantse Kouters dat vorige week werd uitgerold over de regio. Het netwerk leidt wandelaars over 780 km wandelwegen doorheen een zeer mooi en gevarieerd landschap. Speciaal ter gelegenheid van de Happening werd ook een nieuwe wandelbrochure gelanceerd: Op stap in Adembenemend Asbeek. Koen van Elsen, burgemeester van Asse: “De nieuwe brochure ‘Op wandel in adembenemend Asbeek’ werd gelanceerd op de Erembald Kravaal Happening. De wandelroute in de brochure is gebaseerd op het nieuwe wandelnetwerk Brabantse Kouters, dat bezoekers de kans geeft om de mooiste plekjes van Asse te ontdekken.” (H)EERLIJK LOKAAL Vorig jaar werden de korteketenbrochure en de website (H)EERLIJK LOKAAL gelanceerd. Hierin staan alle korteketenbedrijven in de regio vermeld. Om de korteketenproducten en hun heerlijke producten in de kijker te zetten, werd een Heerlijk Lokaal picknick gehouden op de Erembald Kravaal Happening. Maar liefst 240 mensen schoven mee aan tafel. Organisatie De Erembald Kravaal Happening werd georganiseerd in het kader van het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’, een samenwerking tussen de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, de stad Aalst, de gemeenten Opwijk, Asse en Affligem en de Regionale Landschappen Groene Corridor, Schelde-Durme en Pajottenland & Zennevallei, met de financiële steun van het Departement Omgeving.