Verbod op onverdoofd slachten is onze gezamenlijke doelstelling

03 September 2016

Björn Rzoska betreurt sterk het feit dat Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum als onafhankelijke gaat zetelen. "Ik betreur de stap van Hermes want we delen dezelfde doelstelling voor een verbod op onverdoofd slachten. Het is een complete verrassing voor mij, zeker gezien het feit dat Groen steeds voorstander is en verdoofd slachten wil realiseren. We zijn als partij voor verdoofd slachten en willen de bemiddelaar, Piet Vanthemsche, de kans geven om in dialoog met alle partijen zo snel mogelijk een oplossing uit te werken. Mijn deur blijft openstaan om het gesprek met hem te blijven aangaan."   Groen-voorzitster Meyrem Almaci sluit zich hierbij volmondig aan: "We hebben begrip voor zijn ongeduld en veel respect voor zijn gedrevenheid en diepgaande overtuiging op vlak van dierenwelzijn en leefmilieu. Als partij blijven we even goed voor verdoofd slachten, met of zonder Hermes. Dat is onze gezamenlijke doelstelling. Hij blijft welkom om aan een verbod op onverdoofd slachten te blijven meewerken."