Verbreding Brusselse Ring schaadt de gezondheid

17 September 2013

Verbreding Brusselse Ring schaadt de gezondheid

De Vlaamse regering heeft plannen om de Ring rond Brussel te verbreden met aan beide kanten twee extra rijstroken. "Een verbreding van de Ring brengt heel wat extra fijn stof met zich mee, en zal de gezondheid van duizenden omwonenden ernstige schade toebrengen," aldus Hermes Sanctorum, Vlaams Parlementslid. Groen roept de omwonenden op om hun stem te laten horen. "Laat de Vlaamse regering weten dat we onze gezondheid niet in gevaar laten brengen. Teken de petitie van Groen, hang een protestposter aan je raam en/of neem deel aan de protestactie op 1 oktober." Groen Vlaams Brabant protesteert samen met de Groenen uit 18 gemeenten uit de Brusselse Rand, met Groen Brussel, met Groen Pajottenland en met Groen Leuven tegen de verbreding van de Brusselse Ring. De Groenen roepen de omwonenden op om de online petitie te tekenen, om een protestposter aan het raam te hangen en/of deel te nemen aan de protestactie op 1 oktober.Een verbreding van de Brusselse Ring zal voor heel wat extra luchtvervuiling, meer uitstoot van fijn stof en meer lawaai zorgen. "Studies wijzen uit dat Vlamingen nu al gemiddeld een jaar in levensduurte moeten inboeten vanwege de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Fijn stof is de oorzaak van een op twintig hartaanvallen. Daarom is het onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering de omwonenden van de Brusselse Ring nog meer fijn stof wil laten inademen," zegt Hermes Sanctorum

Bovendien zal de verbreding van de ring het fileleed niet verminderen. "Een studie van Transport and Mobility Leuven toont aan dat de nieuwe rijstroken extra auto's zullen aanzuigen. Op het moment dat de Ring verbreed is, zullen er nog meer auto's rijden. De verkeersopstoppingen zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en de toekomende snelwegen waardoor ook daar de omwonenden meer overlast zullen moeten slikken."

Klik door naar www.keistof.be voor meer info?