VERBREDING BRUSSELSE RING SCHAADT GEZONDHEID VAN DUIZENDEN OMWONENDEN

25 Oktober 2013

VERBREDING BRUSSELSE RING SCHAADT GEZONDHEID VAN DUIZENDEN OMWONENDEN

De Vlaamse regering heeft beslist om de Ring rond Brussel te verbreden met extra rijstroken. "Een verbreding is geen oplossing voor de vele pendelaars want het fileleed zal zich verplaatsen naar de op- en afritten," waarschuwen Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en Brussels parlementslid Annemie Maes. Een verbreding van de Ring schaadt de gezondheid en de levenskwaliteit van de duizenden omwonenden in Brussel en Brabant want de verbreding zal zorgen voor heel wat extra fijn stof en lawaai. "Bovendien is het straf dat de Vlaamse regering met geen woord rept over de verbreding van de ring en enkel spreekt over scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Terwijl een verbreding wel degelijk beslist is. De Vlaamse regering misleidt de burger." De verbreding van de Ring zal het fileleed niet aanpakken. "Een studie van Transport and Mobility Leuven toont aan dat nieuwe rijstroken extra auto's zullen aanzuigen. Op het moment dat de Ring verbreed is, zullen er nog meer auto's rijden met tal van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de duizenden omwonenden zoals meer fijn stof en meer lawaai. De verkeersopstoppingen zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en de toekomende snelwegen waardoor ook daar de omwonenden meer overlast zullen moeten slikken," legt Sanctorum uit. Daarnaast berekende het Leuvense studiebureau de kosten en de baten van de verbreding. "Blijkt dat de kosten niet opwegen tegenover de baten. Voor elke euro die de regering investeert, krijgt ze de komende 25 jaar slechts 67 cent terug. Een verlieslatende investering dus," aldus Maes.Groen pleit voor de versnelde uitvoering van de vier tramlijnen in Vlaams-Brabant, voor de onmiddellijke activatie van de bestaande treineninfrastructuur richting Leuven, Mechelen en Halle (GEN), voor het scheiden van het lokale en het doorgaande verkeer op de bestaande Brusselse Ring en een betere afstemming van het openbaar vervoer. "Deze maatregelen kunnen op korte termijn het fileleed fel verminderen. De regering weet dat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering vandaag al start met deze maatregelen," pleit Sanctorum.

Hoewel vandaag al de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden zal een verbreding van de Ring zorgen voor heel wat extra luchtvervuiling. "Meer auto's leidt tot meer uitstoot van fijn stof en meer lawaai, en dus tot een slechtere gezondheid en levenskwaliteit voor de duizenden omwonenden die leven in dit dichtbevolkte gebied," vreest Maes. Het verbeteren van de gezondheid voor de omwonenden is een reden te meer voor Groen om de regering aan te manen nu al de nodige maatregelen te nemen om de files op de Ring te verminderen.

"De voorbije weken regende het wetenschappelijke studies die aantonen dat het beleid in Vlaanderen niet voldoet om fijn stof terug te dringen. Het is erg cynisch dat een week nadat het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek luchtvervuiling als kankerverwekkend classificeert, de Vlaamse regering beslist om de luchtvervuiling nog eens te verhogen," besluit Sanctorum.

Meer info over de groene campagne tegen de verbreding op : www.keistof.beVolg ons ook op facebook via : facebook.com/keistof  

Contact: e-maile-mail

Hermes Sanctorum

Vlaams Volksvertegenwoordigerwww.hermessanctorum.be

 Annemie Maes

Fractievoorzitter Brussels ParlementOndervoorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissiewww.annemiemaes.be