Verkeersveiligheids barometer is vals argument om Ring te verbreden

16 Mei 2013

Verkeersveiligheids barometer is vals argument om Ring te verbreden

Het stijgend aantal dodelijke ongevallen in Vlaams-Brabant bewijst de nood om dringend de Brusselse Ring te verbreden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Groen vindt dat deze redenering absoluut niet opgaat. "De Ring verbreden zorgt voor meer auto's op de baan in plaats van minder. En dus ook voor meer in plaats van minder kans op ongelukken. De minister misbruikt het stijgend aantal ongevallen om de verbreding van de Ring te beargumenteren," aldus parlementsleden Hermes Sanctorum en Annemie Maes (Groen). De Ring rond Brussel uitbreiden met extra rijstroken, zal niet voor minder verkeersongelukken zorgen. "Minister Crevits verwijst naar de verkeersveiligheidsbarometer om haar stelling te beargumenteren. Deze verwijzing gaat echter niet op. De verkeersveiligheidsbarometer maakt inderdaad gewag van meer auto-ongelukken in Vlaams-Brabant, maar nergens staat vermeld dat dit over de Brusselse Ring gaat. Vlaams-Brabant telt heel wat meer wegen én snelwegen dan alleen de Brusselse Ring. Daarnaast toont de barometer aan dat er steeds meer voetgangers en fietser verkeersslachtoffer zijn. Maar op de Brusselse Ring zijn er geen voetgangers of fietsers. Kortom, de verbreding van de Ring is geen intellectueel eerlijk antwoord op de nood om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen," zegt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen).Verkeersveiligheid wordt dus als drogreden gebruikt om de Ring te verbreden. "Jarenlang stelde minister Crevits dat de Ring verbreed moet worden voor een betere doorstroming van verkeer. Maar de verbreding van de Ring zal het fileprobleem niet oplossen," aldus Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen). Op basis van cijfers van de Vlaamse overheid zelf heeft Groen de kosten en baten laten berekenen over deze voorziene uitbreiding door het gerenommeerde studiebureau Transport and Mobility Leuven. Uit die studie blijkt dat de verbreding van de Ring geen oplossing is. "De Ring zelf wordt immers verbreed, maar de op ?en afritten en de toekomende snelwegen (E40, E19 A4, A12) niet. De nieuwe rijstroken zullen extra auto's aanzuigen waardoor het fileprobleem zich zal verplaatsen van op de Ring naar de op? en afritten en de toekomende snelwegen. Het verkeer zal misschien wat vlotter verlopen op de Ring, maar autobestuurders zullen veel moeilijker op de Ring geraken."

"Nu blijkt uit studies dat de Ring het fileprobleem niet oplost, komt minister Crevits op de proppen met het valse argument verkeersveiligheid. Dit lijkt eerder op een campagne om de uitbreiding van de Ring te promoten, dan het zoeken naar een goede oplossing voor de mobiliteitsknoop rond Brussel," stelt Sanctorum.

Ook de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden van de Ring zijn een reden voor Groen om zich tegen de verbreding van de Ring te kanten. "De verbreding van de Ring zal extra voertuigen en extra uitstoot met zich meebrengen. Noch Brussel noch Vlaanderen slaagt er vandaag in om de luchtkwaliteitsnormen na te leven. Door te kiezen voor extra auto-infrastructuur zal de toestand alleen maar verergeren en voelbare effecten hebben op de gezondheid van Vlamingen en Brusselaars," besluiten Hermes Sanctorum en Annemie Maes.