Vlaams-Brabant bespaart als enige provincie niet op ontwikkelingssamenwerking

07 November 2013

Vlaams-Brabant bespaart als enige provincie niet op ontwikkelingssamenwerking

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft, dankzij de Gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking Luc Robijns (Groen), tijdens de begrotingsbesprekingen beslist om niet te besparen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. " ," aldus Tie Roefs, fractieleidster van Groen. "." De provincie heeft een budget van 940.000 € ter beschikking wat zij zal inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Een zeer goede keuzeAls enige provincie heeft Vlaams-Brabant ervoor gekozen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking deze legislatuur stabiel te houden

Een voldoende groot budget is noodzakelijk om een nieuw provinciaal beleid op vlak van ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen. Luc Robijns: "Momenteel werken we al heel nauw samen met tal van partners die actief zijn op het terrein. Ik denk dan aan het Afrika Filmfestival, het Kleur Bekennen educatief programma van de federale overheid en alle NGO's en vzw's die projectsubsidie ontvangen voor hun educatieve projecten in het Noorden en Zuiden." 

Naar de toekomst wil de provincie Vlaams-Brabant verder blijven werken met deze stakeholders maar ook met anderen rond de tafel gaan zitten zoals o.a. bedrijven en scholen. "We willen doelgroepen uit het Noorden en Zuiden effectief laten samenwerken en met elkaar hun ideeën en middelen laten uitwisselen." Aldus Tie Roefs. "Concreet zien wij bijvoorbeeld samenwerkingen tussen Vlaams-Brabantse scholen en scholen uit een regio in het Zuiden tot stand komen." Hierbij wil de provincie echt inzetten op uitwisseling, want organisaties uit het Zuiden kunnen leren van de Vlaams-Brabantse organisaties maar omgekeerd kan ook.

Luc Robijns: "Momenteel zijn we bezig met de herdenking van het beleid rond ontwikkelingssamenwerking. We streven naar een beleid waarbij de betrokkenheid van de Vlaams-Brabantse bevolking en het middenveld zo groot mogelijk is." In de komende maanden zal de provincie, samen met de adviescommissie ontwikkelingssamenwerking, met NGO's, met vierdepijlerorganisaties, maar ook met andere actoren zoals (hoge)scholen en bedrijven gesprekken aangaan om op een participatieve manier het beleid rond ontwikkelingssamenwerking te vernieuwen. De Vlaams-Brabander krijgt dus de kans om mee het beleid te ontwikkelen

"Hiernaast blijven we ook inzetten op de FairTrade-campagne" zegt Luc Robijns. "In mei 2014 zullen we de titel als FairTradeProvincie binnen halen, maar daar stopt ons engagement niet. We zullen blijven inzetten op het stimuleren van onze lokale besturen, bevolking en eigen personeel om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan fair trade, duurzame en lokale voeding/producten." De provincie heeft afgelopen oktober nog een hele week fair trade in de kijker gezet tijdens de week van de fair trade. Zo werden er de hele week fair trade menu's aangeboden in het personeelsrestaurant en werden de buitendiensten die voor fair trade kozen in de bloemetjes gezet.

Tie Roefs,

fractieleidster Groen