Vlaams-Brabant en GAS-boetes: coördineren en optimaliseren!

30 November 2013

Vlaams-Brabant en GAS-boetes: coördineren en optimaliseren!

Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe wet i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties in werking. Sinds 2003 behandelen 2 provinciale ambtenaren voor 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de lokaal vastgestelde inbreuken. De Groenfractie in de provincieraad bekeek de toepassing van de GAS-boetes in Vlaams-Brabant. Provincieraadslid Luc Debraekeleer: "."

Een aantal absurde beslissingen in de voorbije jaren hebben van de GAS-boetes een controversieel item gemaakt. Uit de cijfers voor 2009-2012 leren we echter dat de provincie Vlaams-Brabant grosso modo gespaard bleef van de excessen bij GAS-boetes. De vaststelling van inbreuken en de bestraffing ervan strookt met het uitgangspunt van de gemeentelijke sancties: de gemeenten een instrument aanbieden voor een efficiënt optreden bij overlast. Het gros van de GAS-dossiers gaat over feiten waarover een consensus bestaat: sluikstorten, niet reglementair buitenzetten huisvuil, permanent nachtlawaai. Geverbaliseerde inbreuken zijn niet lachwekkend of zinloos

GAS-boetes worden dikwijls onmiddellijk aan jongeren gelinkt. Luc Debraekeleer: "De cijfers voor 2009-2012 spreken ook de perceptie tegen dat GAS-boetes vooral jongerenboetes zijn. Slechts 1,5% van de dossiers zijn dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn. Van een heksenjacht op jongeren lijkt in Vlaams-Brabant geen sprake. Een probleem ontstaat wel wanneer jongeren in de ene gemeente gesanctioneerd worden voor een feit dat in een andere gemeente door de vingers wordt gezien. De provincie kan dit vermijden door te coördineren."

Voor het provinciebestuur is een belangrijke rol weggelegd op het vlak van de evaluatie van de GAS-wetgeving. Zonder de autonomie van de gemeenten in het gedrang te brengen, moet de provincie voorstellen kunnen doen om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties te optimaliseren. Luc Debraekeleer besluit: "Het is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten of een inbreuk echt moet leiden tot een GAS-boete, maar de inbreng van de provinciale ambtenaren biedt zeker een kader voor het nemen van correcte coherente beslissingen. " 

Meer info:

Luc Debraekeleer, provincieraadslid Groen Vlaams-Brabant