Vlaams-Brabant op koers voor energiedoelstellingen

22 Juni 2018

Vlaams-Brabant op koers voor energiedoelstellingen

Om Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal te maken draagt de provincie zelf ook haar steentje bij. Ten opzichte van de nultelling in 2011 daalden in 2017 de CO2-uitstoot en het energieverbruik en nam het aandeel hernieuwbare energie toe. Daarmee zit de provincie op koers voor haar energiedoelstellingen. Vlaams-Brabant wil zo een voorbeeld zijn en anderen, zowel particulieren als overheden, aanzetten tot actie. 15,5% minder energieverbruik en 41,6% minder CO2-uitstoot De provincie Vlaams-Brabant besliste, met haar energiebeleidsverklaring van 2015, om tegen eind 2019 haar eigen energieverbruik met 20% te verminderen, 55% minder CO2 uit te stoten en te streven naar 20% eigen hernieuwbare energieproductie. ‘We zijn op de goede weg’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). ‘Alle sites droegen vorig jaar hun steentje bij om onze ambitieuze doelstellingen te behalen’. 'Het totale energieverbruik van alle provinciale sites daalde in 2017 met 3,5% ten opzichte van 2016 en 15,5% ten opzichte van de nulmeting in 2011. In 2017 stootte de provincie 41,6% minder CO2 uit ten opzichte van de nulmeting in 2011’, aldus gedeputeerde Tie Roefs. Het voorbije jaar werd er vooral resultaat geboekt door verbeteringen in de zwembadinstallaties, de vervanging van de bestaande verlichting door energiezuinige LED-verlichting en het correct instellen en opvolgen van de klimaatsystemen. ‘De volgende jaren zullen we vooral efficiënter moeten omgaan met warmte om de CO2-uistoot verder te laten dalen. De beslissing om te verwarmen met een warmtepomp in ons onthaalgebouw in het provinciedomein van Huizingen en een WKK-warmtepomp in De Wijnpers en de nieuwe koelinstallatie in het Provinciehuis zullen de resultaten ten goede komen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. Op naar 10% hernieuwbare energie Op dit moment produceert de provincie Vlaams-Brabant 165 029 kWh eigen hernieuwbare energie. Dit is ruim 2,5 % van het totale energieverbruik. Met de plaatsing van zonnepanelen in het PIVO, PISO Tienen en het Provinciehuis, de warmtepomp in Huizingen en De Wijnpers en de biomassaverbrander in Pamel zal de provincie kunnen voorzien in ongeveer 10% hernieuwbare energie. ‘We zijn in blijde verwachting van het beleidskader rond kleine en middelgrote windturbines van de Vlaamse regering. Dat kader opent hopelijk perspectieven om als provincie nog meer hernieuwbare energie op te wekken, bijvoorbeeld door een eigen windturbine’, besluit gedeputeerde Tie Roefs.