Vlaamse regering kiest voor megashoppingcentra, niet voor de kleinhandel!

01 November 2011

Groen! reageert negatief op de beslissing van Vlaams minister Muyters om toch een bouwvergunning toe te kennen aan het megashoppingcenter Uplace in Machelen. De Vlaamse regering rijdt met deze beslissing voor een grote investeringsgroep en dat ten koste van het milieu en de kleine middenstand. De Vlaamse Regering verwijst bovendien haar eigen Winkelnota, met voorrang voor kleine winkels naar de prullenmand. " De Vlaamse regering gaat met deze beslissing voorbij aan alle bezwaren die werden geuit door bewoners, de milieubeweging maar ook vertegenwoordigers van de regionale economie, zoals het Interregionaal Platform voor Duurzame Economie. Het gaat om een klassieke en zeer grote shoppingmall die een grote impact zal hebben op milieu, verkeer en leefbaarheid van de streek en de doodsteek kan betekenen voor veel handelaars in de streek. Het lijkt op een Wijnegem Shopping Center, maar dan voor Vlaams Brabant. En dat op enkele kilometers afstand van Brussel, waar ook nog eens soortgelijke mega shopping centers gepland worden, o.m. op de Heizel. De Vlaamse Regering negeert bovendien haar eigen Winkelnota, waarbij juist gekozen wordt voor het behoud van kleinere winkels en tegen megavestigingen die geen enkele meerwaarde betekenen omdat ze de lokale economie ondermijnen, zegt Vlaams parlementslid Filip Watteeuw. Het verzet tegen het project is niet enkel ingegeven door ecologische redenen, maar komt evenzeer vanuit economische overwegingen. "Maar de Vlaamse regering blijft hiervoor stokdoof", stelt Filip Watteeuw vast. "De Inspectie Financiën maakte groot voorbehoud bij het kostenplaatje van het hele project, de projectontwikkelaar wijkt af van zijn oorspronkelijk concept (een "beleveniscenter") en laat de Vlaamse belastingbetaler opdraaien voor het gros van de kosten. En dat alles voor een project dat veel winkeliers in Machelen en vooral in Vilvoorde finaal de das dreigt om te doen. Het is ver gekomen dat de vroegere voorzitter van UNIZO, Kris Peeters, nu de voortrekker is geworden van dit soort van projecten. Blijkbaar krijgen bepaalde lobby's van de Vlaamse regering alles gedaan. De internationale groep Westfield wordt op haar wenken bediend en profiteert van het brownfieldproject dat Vlaanderen dan nog eens mag betalen (sanering van vroegere vervuilde terreinen)."

Groen! maakt zich weinig illusies wat de milieuvergunning betreft: minister Schauvliege moet hierover in beroep nog een beslissing nemen. Omdat de vergunning door de deputatie terecht werd geweigerd omwille van de verwachte negatieve mobiliteitseffecten. "Maar het is nu wel duidelijk dat het allemaal doorgestoken kaart is. Enige objectiviteit mag in dit dossier blijkbaar niet verwacht worden" besluit Filip Watteeuw.