Werchter in Werchter

12 Februari 2012

Werchter in Werchter

De provincieraad van Vlaams-Brabant stemt dinsdag (14/02/12) over de uitbreiding van het festivalterrein in Werchter. Groen wil Rock Werchter alle kansen geven om zich duurzaam te ontwikkelen, maar eist de uitvoering van de gemaakte afspraken. Simonne Vandewaerde, gemeenteraadslid GroenSociaal Rotselaar: "Wij willen dat het festival blijft. Er moet echter een evenwicht zijn tussen de kansen die Rock Werchter met het nieuwe plan krijgt en de verplichtingen die het moet nakomen. Op dit ogenblik geeft de deputatie van Vlaams-Brabant een blanco check aan de organisatoren. Men sluit overeenkomsten, maar ze blijven dode letter." Luc Debraekeleer, fractieleider Groen in de provincieraad, sluit zich hierbij aan. "Het moet aangenaam zijn zaken te doen met de deputatie. Van een overeenkomst voer je enkel uit wat in je voordeel is. Aan je verplichtingen word je niet gehouden. Zes jaar geleden werd in een vorig plan de creatie van een landschapspark op de festivalsite afgesproken. De deadline voor de aanvang van de inrichting was februari 2012. Op dit ogenblik is er niets gerealiseerd. Nu spreekt men van starten in september. Eigenlijk kan men beter van de Griekse kalender spreken. En wie durft daar nog op te vertrouwen! Op de raadscommissie over dit dossier gaf gedeputeerde Dekeyser zelf toe dat de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst op dit moment nog niet hard kunnen gemaakt worden, maar dat het wel de bedoeling is!"

De voorbije week heeft ook aangetoond dat er een groeiend wantrouwen is tussen de verschillende partners. Luc Debraekeleer: "Vorige donderdag drukte de deputatie in een persmededeling nog haar liefde uit voor Rock Werchter. Vrijdag betreurde gedeputeerde Dekeyser de houding van de organisatoren die met een verhuis naar Brustem schermden. Groen wil geen liefdesverklaringen, maar zakelijke overeenkomsten zodat 80.000 muziekliefhebbers kunnen blijven genieten zonder een nefaste druk op natuur en omgeving te leggen."

Simonne Vandewaerde: "GroenSociaal Rotselaar eist duidelijkheid dat Rock Werchter in Werchter blijft. Het zou toch waanzin zijn dat men een plan stemt en onomkeerbare ingrepen uitvoert om dan een jaar later vast te stellen dat het allemaal voor niets geweest is. Overheidsgeld is er voor het algemene belang op korte én lange termijn!"

GroenSociaal Rotselaar en de Groenfractie in de provincieraad Vlaams-Brabant hopen dat tegen dinsdag duidelijkheid gecreëerd wordt en warmen zich op om Pearl Jam en ander moois te ontvangen.

Meer info
Simonne Vandewaerde, GroenSociaal Rotselaar (0478 58 70 41)
Luc Debraekeleer, fractieleider Groen provincieraad Vlaams-Brabant (0477 60 04 73)