Tie Roefs

gedeputeerde

Van mijn ouders kreeg ik de naam ‘Kristel Veerle Octavia Theodora’, maar al vlug noemde mijn vader me ‘Tie’. Ik draag die naam met trots, wantlas ooit in een verklarend woordenboek dat hij ‘van en voor het volk’ betekent.

Ik ben geboren in 1967  en moeder van drie kinderen. Ik studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de UCL.

Mijn ‘carrière’ startte ik als vrijgestelde van Sociale Raad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. Daarna zette ik me gedurende een tiental jaar in in de wereld van de ontwikkelingsgebonden en internationale samenwerking. De voorbije 10 jaar werkte ik in het secundair en hoger onderwijs. 

Politiek is voor mij de plaats van het georganiseerd meningsverschil. Het is de plek waar ideeën over de vormgeving van de samenleving kunnen botsen. Het is de plaats waar burgers het eens of oneens kunnen zijn over hoe ze de samenleving waar ze deel vanuit maken, vorm geven.

Ik geloof in de democratie en hecht ook aan participatie. Dat is niet altijd gemakkelijk. Door mensen maximaal te betrekken bij de totstandkoming van beleidsbeslissingen kan de indruk ontstaan dat de zaken niet vlug genoeg gaan. Ik ben echter overtuigd dat een grotere betrokkenheid leidt tot meer legitimiteit en duurzaamheid.

Van de zomer van 2008 tot het voorjaar 2012 was ik voorzitter van Groen Leuven.

In 2012 was ik lijsttrekker voor de verkiezingen van de provincieraad in Vlaams-Brabant. Ik werd fractieleider van de Groenen in de provincieraad. 

Sinds september 2014 ben ik de gedeputeerde van Vlaams-Brabant voor Groen. Ik volgde Luc Robijns op.

Als lid van de deputatie zorg ik voor het dagelijks bestuur van de provincie. Daarnaast vertrouwen de federale en Vlaamse overheden de deputatie specifieke taken toe. De deputatie treedt ook op als administratief rechtscollege.

Mijn bevoegdheden als gedeputeerde zijn:

  • Milieu
  • Klimaat
  • Duurzaamheid
  • Diversiteit
  • Jeugdbeleid
  • Noord-zuid
  • Dierenwelzijn​
  • Informatica​
  • Informatieveiligheid
  • VERA (Vlaams-Brabants steunpunt informatica voor lokale besturen)