Jonge kandidaten Groen willen oplossing voor de 5.892 jonge werklozen in Vlaams-Brabant

07 Mei 2014

Groen stelt vandaag de jongeren op de kieslijsten in Vlaams-Brabant voor. In totaal staan er 18 jongeren op de lijsten voor de Kamer, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. Op de voorstelling vroegen de jonge Groenen aandacht voor de jeugdwerkloosheid in Vlaams-Brabant. "De cijfers zijn dramatisch. Een op 5 van de werklozen in onze provincie is jonger dan 25 jaar. Vlaams-Brabant kende in maart 2014 5.892 jonge werklozen, dat is opnieuw 5.4 procent meer dan in maart 2013. Jongeren verdienen beter, een goeie job mag geen lotje zijn uit de loterij" aldus jonge Groenen Lies Corneillie en Leticia Seré. Groen stelt voor om meer in te zetten op stages en opleidingen. Ook wil de partij tienduizenden jobs creëren door de lasten op arbeid te verlagen. De jongeren nemen een hoog aantal plaatsen in op de kieslijsten van Vlaams-Brabant. In totaal telt onze provincie 17 jonge kandidaten. Op een totaal aantal van 60 plaatsen is dat een percentage van 28 procent. Ook op erg waardevolle plaatsen zoals het lijsttrekkerschap van het Vlaams parlement waar Hermes Sanctorum (32) staat, de tweede plaats van het Vlaams parlement met An Moerenhout (30) en de eerste opvolgersplaats van het Vlaams parlement Lies Corneillie (28) kunnen de kiezers jonge Groenen vinden. Daarmee zet Groen heel bewust in op het jonge talent in haar partij. De jonge Groenen organiseerden op de voorstelling meteen een actie om een van de Groene speerpunten onder de aandacht te brengen, zijnde jeugdwerkloosheid. "In Vlaams-Brabant zijn een op de vijf werklozen jonger dan 25 jaar, daarmee scoort de provincie heel wat hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bovendien blijft het aantal almaar stijgen. De provincie kende vorige maand 5.892 jonge werklozen wat 5.4 procent meer is dan een jaar geleden. Dramatische cijfers waar dringend werk van gemaakt moet worden," aldus Leticia Seré, voorzitster van Groen in Vlaams-Brabant en kandidaat op de 5de plaats van de Kamer (27). Groen wil dat iedere jongere na het afstuderen in een job, stage of intensieve begeleiding zit. "Oudere werknemers die deeltijds willen gaan werken, moeten via mentorschap en vorming op de werkvloer hun kennis en ervaring kunnen overdragen aan jongeren werknemers," zegt Lies Corneille (28) . "Daarnaast wil Groen de lasten op arbeid verlagen, door een verschuiving naar lasten op vervuiling en winsten p grote vermogen. Daardoor dalen de loonkosten voor werkgevers en stijgen de nettolonen voor de helft van de werknemers. Zo'n grote lastenverlaging levert tienduizenden jobs op."

Ontdek onze jonge kandidaten en de 5 prioriteiten van Jong Groen op www.ikstemjong.be