Afvalverbrandingsoven: Het Loch Ness van Kampenhout-Sas?

14 November 2014

De Raad van State schrapte het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Kampenhout-Sas. Hierdoor is de verbranding van afval niet langer uitgesloten. Dat die schrapping er zat aan te komen wisten we al langer. De provincie Vlaams-Brabant heeft al een nieuw PRUP opgemaakt. Dit zal in het najaar van 2015 van kracht zijn. Wanneer de uitspraak van de Raad van State is gepubliceerd,  kan men een nieuwe aanvraag indienen  voor een  milieu- en bouwvergunning voor de bouw van een afvalverbrandingsoven. Ook die aanvragen volgen een vaste behandelingsprocedure. Er zal opnieuw een openbaar onderzoek plaatsvinden, en er kunnen bezwaarschriften worden ingediend. Die moeten worden behandeld alvorens de vergunning af te leveren. Het is dus mogelijk dat het nieuwe PRUP al van kracht is wanneer de uitspraak over de vergunning moet vallen. Maar ook als dat niet het geval is, blijven er voldoende redenen om geen vergunningen af te leveren.Groen volgt dit dossier van zeer nabij

Van bij het begin volgt Groen actief het dossier van de afvalverbrandingsoven op. Dat is nu niet anders. We volgen het dossier op de voet en we houden de procedures nauwlettend in het oog.

'Onze gedeputeerde Tie Roefs volgt in de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, samen met de andere gedeputeerden, de procedure voor het nieuwe Provinciale  Ruimtelijk Uitvoeringsplan zeer strikt op', aldus Erik Torbeyns, provincieraadslid Groen. 'Ook in de provincieraad zullen we onze collega's hierover aanspreken.'

'Bij een nieuwe vergunningsaanvraag staan wij opnieuw klaar om bezwaarschriften op te stellen en te verzamelen', verduidelijkt Carlo Daniëls, gemeenteraadslid voor Groen in Kampenhout. 'De omstandigheden zijn immers nog steeds dezelfde: er is in Vlaanderen geen nood aan bijkomende afvalverbranding. De Vlaming sorteert als de beste, waardoor heel wat afval op andere manieren kan verwerkt worden. Met de bestaande afvalovens hebben we al meer capaciteit dan nodig.'

Groen kiest voor een circulaire economie waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met grondstoffen en materialen worden hergebruikt. Zo voorkomen we afval en de noodzaak aan afvalverbranding.

Samen sterk!

Groen houdt de andere politieke partijen graag aan hun woord. Alle politieke partijen in Kampenhout, alle omliggende gemeenten en de provincie hebben zich uitgesproken tegen de bouw van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. Dit dossier overstijgt de partijgrenzen. Alleen een goede samenwerking draagt bij tot het welslagen van het verzet tegen de bouw van een overbodige afvalverbrandingsoven.

CONTACT

Carlo Daniëls, Groen Kampenhout; Dieter Van Besien, Groen Haacht ; Kris Torfs, Groen Tremelo

Erik Torbeyns, provincieraadslid Vlaams-Brabant 0494 05 50 69 of [email protected]