Bernadette Stassens: 'Tienen is nu al ingepakt door industrieterreinen!'

20 Juni 2012

Bij monde van Bernadette Stassens uitte Groen in de provincieraad stevige kritiek bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen in het kader van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Groen is mee vragende partij voor meer tewerkstelling in en om Tienen, maar vraagt garanties dat de bijkomende industrieterreinen veel meer werkplaatsen zullen creëren dan de huidige industrieterreinen die vooral bestaan uit breekwerven en waar een totaal gebrek is aan groene buffers. 'Het lijkt ons logisch dat een -blijkbaar onvermijdelijke- aanslag op de open ruimte minstens de omwonenden respecteerd en dat de ontwikkeling van nieuwe industriegrond op een duurzame en ecologische manier gebeurt mét garanties voor maximale tewerkstelling.' De koppeling van de ontwikkeling van de nieuwe terreinen aan de uitbreiding van de Oostelijke Ring is Groen evenmin genegen. Stassens vraagt zich af of hiermee het mobiliteitsprobleem ten gronde is opgelost en of er voldoende naar oplossingen werd gezocht binnen de bestaande infrastructuur."Tienen zit vol", besluit Stassens, naast werken en slapen, moet er ook nog geleefd worden in Tienen. Het is intussen gemeengoed dat groen in een stad een belangrijke functie heeft voor de levenskwaliteit in een stad. Alleen voor Tienen gelden blijkbaar andere normen.