Groen gaat in Vlaams Brabant met vier kopstukken en vier prioriteiten naar de verkiezingen.

03 Februari 2014

Groen gaat in Vlaams Brabant met vier kopstukken en vier prioriteiten naar de verkiezingen.

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Vlaams Brabant in Zaventem stelde de partij Groen haar kopstukken en haar programma voor de verkiezingen van 25 mei voor.   Anne Dedry uit Kessel-Lo is oprichtster van De Bakermat en directrice van Ons Zorgnetwerk, en dus geen onbekende in de zorgsector. Zij is de Groene lijsttrekker voor het federaal parlement. "We zijn het wachten beu. De wachtlijsten moeten aangepakt worden. De wachtlijsten van de kinderopvang zijn dramatisch. Ook het aantal plaatsen in rust- en verzorgingstehuizen ligt in Vlaams Brabant ver onder het Vlaamse gemiddelde. En voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn er in onze provincie zelfs maar 41 plaatsen, veel te weinig," zegt Dedry.

 

An Moerenhout uit Kapelle-Op-Den-Bos bouwde als medewerker diversiteit aan de KU Leuven, en leerkracht Nederlands aan anderstaligen in Leuven en Diest expertise op inzake diversiteit. "Het integratiebeleid van de Vlaamse regering faalt. Het kan beter. Met een positief taalbeleid waarin we het leren van de taal koppelen aan stages op de werkvloer. Door extra lessen Nederlands aan te bieden in de scholen, en taalkampen te organiseren tijdens de vakanties," stelt Moerenhout voor, "Ook discriminatie op de arbeids- en woonmarkt moet harder worden aangepakt." An Moerenhout staat op de tweede plaats voor het Vlaams Parlement.

 

Dieter Van Besien uit Haacht is actief in het bedrijfsleven. Hij hamert op werk, werk, werk. "Uit de barometer van het RESOC blijkt dat de werkloosheid in Vlaams Brabant hoge toppen scheert, vooral bij jongeren. Het voorbije jaar kwamen er in de regio Leuven 10% werkloze jongeren bij. In Halle-Vilvoorde bedraagt dit cijfer maar liefst 13,6%. We zitten hiermee ver boven het Vlaamse gemiddelde dat een stijging van 6,8% aantoont," betreurt Van Besien. "Vlaams Brabant heeft nood aan meer jobs, betere jobs en beter betaalde jobs." Dieter Van Besien staat op de tweede plaats voor het Federaal Parlement.

 

Hermes Sanctorum uit Lubbeek bouwde in het Vlaams Parlement het imago op van dossiervreter inzake milieudossiers. Ook is hij de kritische stem over mega-shoppingcomplex Uplace en de verbreding van de Brusselse Ring. Hij trekt de Vlaamse lijst.

"Vlaams Brabant is de koning van de files. De Vlaamse regering koos voor meer en bredere wegen," zegt Sanctorum, "Dat terwijl uit de studies van de Vlaamse Regering blijkt dat meer weginfrastructuur enkel voor nog meer auto's, nog meer file en nog meer luchtvervuiling zorgt." "Groen is voorstander van het versneld invoeren van het GEN-netwerk, van de sneltrams tussen de Rand en Brussel en van het investeren in fietssnelwegen," aldus Sanctorum.