Groen Grimbergen organiseert prikactie voor zebrapaden op de Humbeeksesteenweg

08 September 2012

Groen Grimbergen organiseert prikactie voor zebrapaden op de Humbeeksesteenweg

Op 3 augustus 2010,  ruim twee jaar geleden, stuurde Groen gemeenteraadslid Alena Van den Bussche aan het gementebestuur een brief met het dringend verzoek langs de Humbeekse Steenweg een aantal veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers te voorzien.  Aanvankelijk kwam er geen enkele reactie. Enkele maanden later volgde een nieuwe vraag op de gemeenteraad. Enkele vergaderingen waren het enige gevolg. Nu, twee jaar later, blijft de situatie op  de Humbeekse Steenweg  onveranderd. Voor fietsers en voetgangers is oversteken gevaarlijk. 

Groen Grimbergen pikt dit niet langer. Op zaterdag 8 september zullen we zelf symbolisch een nieuw zebrapad aanleggen aan de kruising met de Grote Kervoetweg. Deze veel gebruikte trageweg heeft dringend nood aan een veilige oversteekplaats. 

Met dit zebrapad vragen we meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

Groen eist voorts een zebrapad op het kruispunt met de Veldkantstraat en de Verbrande Brugsesteenweg. 

Aan de Heidebaan dienen infrastructuurwerken en het aanbrengen van spiegels het oversteken van voetgangers en fietsers veiliger te maken. 

Eddie Boelens

Voorzitter Groen-Grimbergen