Groen op alle politieke niveaus tegen bouw afval-energiecentrale Kampenhout-Sas

07 September 2013

Onze deputé Luc Robijns en de provincieraadsleden ontvangen deze dagen brieven van verontruste buurtbewoners betreffende de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in verband met de ruimtelijke uitvoeringsplannen die via het 'integratiespoor' werden opgesteld. Er wordt terecht opgemerkt dat de kans groot is dat ook het PRUP 'Kampenhout-Sas' na de uitspraak van de Raad van State zal sneuvelen. Onze  Groen-fractie in de provincieraad volgt dit dossier van bij het begin op de voet op. In samenwerking met onze Groen-afdeling in Kampenhout en Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum hebben we op alle politieke niveaus steeds onze rol gespeeld en getracht om op een redelijke maar besliste wijze de bouw van een afval-energiecentrale tegen te houden. En we zullen dit op alle niveaus blijven doen.De keuze voor een Provinciaal Uitvoeringsplan voor Kampenhout-Sas met de regulering en de goedkeuring van het economische knooppunt met bijkomende industriegronden, maar ook met het verordenend stedenbouwkundig voorschrift dat afvalverbranding aan Kampenhout-Sas verbiedt, lag ook voor ons moeilijk.

Tegelijk is het PRUP één van de weinige sluitende oplossingen om de bouw van een afval-energiecentrale af te wenden. Hierbij willen we aanstippen dat de nieuwe bijkomende industriegronden pas kunnen aangesneden worden nadat er een mobiliteitsstudie over de impact van die uitbreiding op Kampenhout-Sas wordt uitgevoerd.

We begrijpen en delen ten volle de bezorgdheid inzake de mogelijke bouw van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. Onze fractie en deputé Luc Robijns willen binnen het provinciebestuur snel werk maken van een nieuw PRUP voor Kampenhout-Sas, zodat de bouw van een afval-energiecentrale onmogelijk wordt. Zoals door de briefschrijvers wordt gesteld, moet dit binnen de kortst mogelijke termijnen maar ook met de grootste zorgvuldigheid gebeuren.

Tie Roefs, fractieleidster

Erik Torbeyns, Provincieraadslid Groen Kampenhout

Ter info: Vlaams Parlementslid Dirk Peeters vroeg aan de Vlaamse Regering om duidelijkheid betreffende de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.