Groen! Vlaams-Brabant stelt ambitieuze kandidaten voor die willen investeren in groene economie die voor jobs zorgt

23 April 2009

Ontdek hier onze kandidaten Vandaag stelde Groen! in het Provinciehuis te Leuven haar lijst voor van Vlaams-Brabantse kandidaten voor de Vlaamse en Europese verkiezingen 2009. De ecologische partij trekt met een dynamische en ervaren lijst naar de kiezer. Lijsttrekker Hermes Sanctorum en Tie Roefs (2 effectieve) worden ondersteund door Eloi Glorieux (lijstduwer). Deze lijst heeft ambitie: Groen! Vlaams-Brabant gaat voor 2 zetels in het Vlaamse Parlement en de herverkiezing van het Europese Parlementslid Bart Staes.

de

Groen! stelt dat de groenen meer dan ooit nodig zijn. De huidige Vlaamse Regering blijft immers de oude beproefde recepten hanteren die ondertussen bewezen hebben niet meer te werken. Vlaanderen distributieland botst op zijn grenzen. In plaats van een Vlaanderen in Actie, komen we langzaam maar zeker tot stilstand. Letterlijk, als je kijkt naar de dagdagelijkse files die onze wegen teisteren maar ook symbolisch: de wachtlijst in de opvangsector blijft maar groeien. Groen! gelooft niet dat de grote infrastructuurwerken de beloofde jobs zullen creëren. Daardoor zullen mens en milieu nog meer belast worden.

Lijsttrekker Hermes Sanctorum licht toe: "Groen! Vlaams-Brabant wil dat Vlaanderen resoluut kiest voor de toekomst, met een horizon die verder reikt dan de eerstkomende verkiezingen. Een Vlaanderen dat kiest voor een ecologische economie die goed is voor de tewerkstelling op korte en lange termijn, het milieu en onze welvaart. We moeten investeren in onderzoek dat ons sterker maakt in de toekomst. We moeten ondernemingen ondersteunen die voor duurzame tewerkstelling zorgen. En we moeten stoppen met Vlaanderen te blijven volstorten met beton. Ik denk daarbij aan de geplande verbreding van de Ring rond Brussel, de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem of de bouw van een verbrandingsoven in Kampenhout. Ik meen dat het voor iedereen stilaan duidelijk wordt dat dit ons en onze kinderen geen mooie toekomst biedt. We moeten durven de alternatieven bekijken en van iedereen meer engagement vragen om uit deze crisis te raken."

Tie Roefs, 2de effectieve breekt een lans voor onderwijs dat jonge mensen in staat stelt om te leven in en met de uitdagende wereld: "Het versterken van de motivatie en het leren van jongeren moet worden opgekrikt. Dat kan volgens Groen! Vlaams-Brabant door de school om te vormen tot een open leercentrum. Een centrum dat samenwerkingsverbanden aangaat met verschillende spelers op de arbeidsmarkt, maar ook met stakeholders uit bijvoorbeeld de internationale of culturele sector. Met het oog op emancipatie en zelfrealisatie is het volgens ons heel belangrijk om jongeren niet op te sluiten, maar de deuren van scholen breed open te gooien. Groen!Vlaams-Brabant gelooft ook dat het heilzaam is om jongeren niet alleen passief, maar vooral ook actief te betrekken bij cultuur. Scholen moeten dan ook over de nodige middelen beschikken om in samenwerking met culturele partners schooloverstijgende initiatieven te kunnen nemen."