Groen! wil proactief beleid tegen asbest in jeugd- en sportlokalen

12 Februari 2010

Groen! wil proactief beleid tegen asbest in jeugd- en sportlokalen

Tijdens de zitting van voorbije dinsdag kwam provincieraadslid Leen Van Aken tussen over de problematiek van asbest in jeugd- en sportlokalen. Volgens Groen! is er nood aan een veel actiever beleid, een samenwerking tussen provincie en gemeenten en de hogere overheden, om te voorkomen dat bij verbouwingen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen en zo zorgen voor nog meer slachtoffers.Zo kwam er op initiatief van Willy Vanderstappen, die in 2007 zelf overleed aan de gevolgen van longvlieskanker door asbest, een "asbestwaaier" die de nodige informatie geeft over hoe men om kan gaan met asbest.

Groen! is al jaren actief in de strijd tegen asbest.

Provincieraadslid Leen Van Aken: "Wij zijn natuurlijk blij dat die asbestwaaier er is gekomen, maar die volstaat niet. Met name voor de jeugd- en sportlokalen maken we ons grote zorgen. Veel van die gebouwen zijn vaak al iets ouder, en bevatten nog asbest. Wanneer er dan verbouwd wordt, ontstaan er serieuze risico's. Uit onwetendheid, of uit geldgebrek gaat men vaak erg onzorgvuldig aan de slag. De kosten voor het verwijderen van asbest zijn erg hoog. De kans is reëel dat verenigingen die kosten proberen te ontwijken, als die ook nog moeten betaald worden op basis van de reeds beperkte subsidies en eigen middelen. Het beleid is nu al te afwachtend en te weinig proactief. Er is een andere aanpak nodig, anders dreigen veel mensen mogelijk door asbest besmet te worden."

Dat voortdurende zorg geen luxe is, bleek nog maar eens vorige week - nota bene in Kapelle-op-den-Bos - toen een aannemer bij de afbraak van een aantal leegstaande volkswoningen asbestleien verwijderde tegen alle veiligheidsvoorschriften in.

In de provincieraad pleitte Groen! voor een actief beleid, dat de verantwoordelijkheid voor een aanpak niet enkel bij de jeugd- en sportverenigingen zelf legt. Het antwoord van de betrokken gedeputeerde stelde echter teleur. De provincie verschuilt zich achter de bevoegdheidsverdeling ("gemeentelijke lokalen zijn gemeentelijke bevoegdheid") en wil niet meer doen dan folders ter beschikking stellen. En dat terwijl net in dit soort kwestie de provincie haar meerwaarde als intermediair niveau zou kunnen bewijzen. Daarom stellen we het volgende voor:

In samenwerking met de gemeenten zou er op korte termijn een sluitende inventaris moeten komen die in kaart brengt over hoeveel risicolocaties het gaat. Vanuit de provincie zou een goed uitgewerkt stappenplan moeten opgemaakt worden dat daarna actief wordt verspreid onder alle betrokken jeugd- en sportverenigingen. Er zou een eenduidig subsidiekanaal moeten opgezet worden, gecoördineerd door de provincie, met middelen die specifiek voor asbestsanering van jeugd- en sportlokalen kunnen aangewend worden.


Leen Van Aken, provincieraadslid
Meer info: 0494/ 474840