Groene politici vingen bot op de private huurmarkt

04 April 2014

"Iedereen die op een sociale woning wacht, moet intussen geholpen worden met huurtoelage.", dat zeggen Groen-kandidaten voor Vlaams-Brabant Lies Corneillie en Katleen De Ridder. Samen met sociaal zwakke kandidaat-huurders gingen ze de afgelopen week op zoek naar een betaalbare huurwoning. Richtlijn was dat die niet meer dan een derde van hun inkomen aan huur en kosten mochten uitgeven. Dat is meteen ook het richtsnoer van het platform 'eenderdeisdemax', waarin Huurdersbonden, Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede zich verenigen om te ijveren aandacht te vragen voor een ander huurbeleid. Beide kandidaten bevestigden dat een betaalbaar huurpand vinden niet zonder slag of stoot is gegaan.  "Ik kon in de omgeving van Asse niets betaalbaars vinden", aldus De Ridder. "Rondom Brussel zijn de huurprijzen absurd hoog. Mensen die recht hebben op een sociale woning, maar er door het tekort geen toegewezen krijgen, komen op de private huurmarkt in de problemen. Huurtoelages moeten hen helpen. De hoge huurprijzen duwen die mensen eigenlijk in de armoede". In de omgeving van Leuven had Lies Corneillie gelijkaardige ervaringen. "Van zodra de verhuurders weten dat de waarborg wordt samengesteld door het OCMW, gaat de deur dicht. Door de schaarste op de huurmarkt, kunnen zijn immers de meest solvabele huurders er uit pikken. Er moeten meer en betere huurwoningen komen." In de volgende weken gaan beide politici van Groen nog verder de baan op met kwetsbare huurders om hen bij te staan in de zoektocht naar een betaalbaar en kwalitatief huurpand. "Maar zonder huurtoelage wordt het moeilijk om de huurprijs onder een derde van hun inkomen te houden. Daarom pleit Groen voor huurtoelages, voor wie op een sociale woning wacht.", aldus Lies Corneillie en Katleen De Ridder.