Heel tevreden met parlementaire meerderheid voor quota vrouwen in bestuursraden

01 Maart 2011

Heel tevreden met parlementaire meerderheid voor quota vrouwen in bestuursraden

Volksvertegenwoordigers Eva Brems (Groen!) en Muriel Gerkens (Ecolo) zijn zeer verheugd dat vanmiddag in de commissie Handelsrecht in de Kamer een meerderheid gevonden werd over een gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven. Volgens de gestemde artikelen moet voortaan een derde van de bestuurders vrouw zijn. Een olijfboommeerderheid van groene, socialistische en christen-democratische partijen vond een compromis waarbij grote beursgenoteerde bedrijven vijf jaar en andere 7 jaar de tijd krijgen om hun bestuursorganen aan te passen. Voor overheidsbedrijven gaat de verplichting meteen in. Eva Brems: 'Vandaag zetelen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven slechts 6,87% vrouwen. De BEL20-genoteerde bedrijven scoren nog slechter met 6,22% Door deze lage cijfers ligt ook het aantal vrouwelijke gedelegeerd bestuurders bijzonder laag. In de toekomst zal dit een derde bedragen. Het doet me veel plezier dat in tijden van politieke impasse toch een meerderheid kan bereikt worden over dit belangrijke thema."Verschillende wetenschappelijke onderzoeken (Catalyst 2007, McKinsey 2007,?) hebben reeds aangetoond dat een divers samengestelde raad van bestuur positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de beslissingen en voor de resultaten van de onderneming. Beslissingen die door een heterogene/gemengde groep worden genomen hebben een breder draagvlak, zijn duurzamer, en leiden tot een betere benutting van talenten en competenties.

"Verschillende landen zijn ons reeds voorgegaan. In Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Zwitserland en Spanje bestaan strenge wettelijke quota. Ons land sluit zich aan bij deze landen, en zet op deze manier een belangrijke stap in de richting van het doorbreken van het glazen plafond," besluit Eva Brems.