Minister Schauvliege verliest alle geloofwaardigheid door toekenning milieuvergunning

31 Mei 2012

Vandaag heeft minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in beroep de milieuvergunning toegekend aan Uplace. De minister geeft hiermee haar definitieve fiat om het controversiële en grootschalige winkelcentrum neer te planten in Machelen. Een projectdat slecht is voor de gezondheid van de Vlaming en bovendien nog miljoenen euro's zal kosten. "Met de toekenning van de milieuvergunning verliest minister Schauvliege definitief haar geloofwaardigheid als milieuminister," aldus Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen)."Onbegrijpelijk," vindt Hermes Sanctorum die het dossier actief opvolgt, "Het Vlaamse beleid inzake luchtkwaliteit wordt met de beslissing om het megalomane winkelcentrum Uplace een milieuvergunning toe te kennen,helemaal ongeloofwaardig. De toename aan verkeer op de Brusselse ring zal immers niet alleen zorgen voor extra files, maar ook voor heel wat luchtvervuiling." Vlaanderen behoort tot de meest problematische regio's in Europa wat luchtkwaliteit betreft. Nog niet eens halverwege 2012 worden de luchtkwaliteitsnormen voor zowel fijn stof als stikstofoxiden vandaag al overschreden in de regio van Uplace. Sanctorum: "Europa eist krachtdadig beleid om de gezondheid van de Vlamingen te beschermen en dreigt zelfs met dwangsommen. En wat doet onze milieuminister? Een vergunning toekennen aan een project dat de luchtkwaliteit nog zal doen verslechteren." Minister Schauvliege neemt deze beslissing ook tegen het advies van haar eigen milieuexperten in. "Wat is dan nog de waarde en het nut van dergelijke adviezen? Wat is haar reden om het advies van haar eigen experten naast zich neer te leggen?" De milieuvergunning voor Uplace is niet alleen duur voor onze gezondheid, maar ook voor onze portemonnee. "Uplace kost de Vlaamse overheid heel wat geld. Terwijl de Vlaamse regering in deze budgettair krappe tijden bespaart op zinvol beleid, mag de belastingbetaler tientallen miljoenen euro's ophoesten voor een projectontwikkelaar," besluit Sanctorum.