Opleidingscentrum provincie Vlaams-Brabant schakelt over naar digitaal leerplatform

30 Augustus 2018

Opleidingscentrum provincie Vlaams-Brabant schakelt over naar digitaal leerplatform

Onder impuls van Groen gedeputeerde Tie Roefs wil de provincie Vlaams-Brabant een raamovereenkomst aangaan voor de uitbouw van een digitaal leerplatform voor het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. De provincie Vlaams-Brabant organiseert via haar opleidingscentrum, het PIVO, opleidingen voor politie, brandweer, ambulanciers en medewerkers van lokale besturen. Met dit contract bestelt de provincie Vlaams-Brabant een elektronische leeromgeving. Digitale werkmiddelen vereenvoudigen en versterken het leerproces. Tegelijk stelt het de cursisten en docenten in staat om tijd- en plaats-onafhankelijk te werken. Het nieuwe leerplatform moet sociale media als LinkedIn en Facebook integreren maar ook virtual reality en augmented reality. Ook digitale diploma’s worden mogelijk. ‘Met deze plannen trekken we het PIVO de 21ste eeuw in’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica. Het PIVO bouwt een learning management systeem (LMS) uit. Met een LMS kan het cursusaanbod op een eigentijdse manier gecommuniceerd worden aan een groot publiek, kunnen lokalen worden ingepland en kan bijvoorbeeld de facturatie aan de studenten efficiënter verlopen. Met de digitale plannen voor het PIVO zet de provincie een nieuw opleidingsjaar in en blijft het PIVO een voortrekkersrol spelen in het opleidingslandschap. Het dossier wordt op 18 september ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad van Vlaams-Brabant.