Plantentuin Meise zet maximaal in op gebruik regenwater voor planten

24 Augustus 2018

Plantentuin Meise zet maximaal in op gebruik regenwater voor planten

De provincie Vlaams-Brabant keurde twee omgevingsvergunningen goed waardoor de Plantentuin in Meise werken kan uitvoeren aan enkele gebouwen. Bovendien zal het Agentschap Plantentuin Meise twee grote buffers aanleggen voor de opvang van hemelwater. Zo kan de Plantentuin maximaal gebruik maken van regenwater in plaats van grondwater voor het begieten van zijn planten. Dankzij de omgevingsvergunningen kan de Plantentuin de werken opstarten voor de bouw van twee nieuwe onthaalgebouwen aan de ingangen van de Plantentuin, de heraanleg van de Eredreef, de renovatie van de hoeve met conciërgewoning en de uitbreiding met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Ook gaat de Plantentuin meer hemelwater gebruiken voor het begieten van zijn planten. In het verleden werd hiervoor grondwater gebruikt. ‘De Plantentuin kan nu overschakelen naar ondiepe grondwaterwinningen gecombineerd met een maximum gebruik van hemelwater’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor omgevingsvergunningen in eerste aanleg (Groen). ‘Hemelwater is kwalitatief heel geschikt om planten te begieten want het moet minder behandeld worden. Bovendien is het een doeltreffende maatregel in tijden van klimaatverandering. Bij overvloedige regen wordt het water gebufferd en bij droogte kan het vrij gebruikt worden om de planten te begieten. Dat dit zinvol is, hebben we de voorbije weken gemerkt. Als je weet dat de Plantentnuin jaarlijks ongeveer 6.000 à 7.000 m³ gietwater nodig heeft ofwel 16.000 à 19.000 liter per dag, dan sparen we door de overschakeling van grond- naar hemelwater heel wat kostbaar grondwater uit'. ‘Met de renovatie van de kweekserres aan het onthaalgebouw zal het hemelwater opgevangen worden in twee grote buffers’, zegt Steven Dessein, administrateur-generaal van Agentschap Plantentuin Meise. ‘Deze buffers zullen met elkaar in verbinding staan zodat de ene vanuit de andere kan worden bijgevuld. Onder het serrecomplex wordt een groot hemelwaterbuffer voorzien van 943 kubieke meter. Deze buffer zal worden gevuld met hemelwater van de daken van het nieuwe ingangsgebouw aan de Nieuwelaan, de Vlaamse hoeve en de serre zelf. Hiervoor worden leidingen aangelegd parallel met de laan die loopt vanaf de Nieuwelaan tot aan het kasteel. In de toekomst zullen ook de daken van de herbariumgebouwen, een nieuw dienstgebouw en het stookgebouw hierop aangesloten worden’.