Provincie keurt ambitieuze energiedoelstellingen goed

28 Mei 2015

Provincie keurt ambitieuze energiedoelstellingen goed

Alle bouwprojecten worden vanaf dit jaar al BEN (Bijna-Energie-Neutraal) De provincie Vlaams-Brabant keurde een ambitieuze energiebeleidsverklaring voor haar eigen gebouwen goed. Hiermee wil ze versneld zelf het goede voorbeeld geven. De provincie wil klimaatneutraal worden. Tegen 2020 wil ze de CO2-uitstoot sterk verminderen en stevig inzetten op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. 'Heel wat gemeenten en organisaties werken momenteel aan een klimaatactieplan. Uiteraard moet de provincie zelf ook het goede voorbeeld geven', zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Daarom hebben we nu onze ambities op weg naar een klimaatneutrale provincie voor ons eigen gebouwenpark bepaald. We willen uiterlijk tegen 2020 20% minder energie verbruiken, 55 % minder CO2 uitstoten, 20% hernieuwbare energie voorzien en minstens één groot project van hernieuwbare energie realiseren. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle infrastructuurwerken, zowel nieuwbouw als renovatie de nieuwe BEN (Bijna-Energie-Neutraal)-eisen toepassen'.

De BEN-normen zijn pas vanaf 2019 verplicht voor publieke gebouwen. De provincie Vlaams-Brabant zal dus al vanaf dit jaar deze wetgeving vervroegd toepassen.

Naast de positieve effecten op het klimaat en ons leefmilieu zullen deze maatregelen ook de overgang naar schone technologieën, zowel op vlak van energie, transport, materialen en gebouwen, versnellen.

'De maatregelen zullen ook  zorgen voor een toekomstgerichte en sterkere regionale economie met specifieke kennisopbouw, energie- en materialenonafhankelijkheid, jobcreatie en gezondere leef- en werkomstandigheden', zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen).

Dit jaar worden de nieuwe BEN-normen al toegepast in twee belangrijke eigen bouwprojecten: de nieuwe PIVO-sporthal in Asse en het nieuwe onthaalgebouw voor het provinciedomein in Huizingen.