Provincie Vlaams-Brabant deelt in Dexia-brokken. Eigen schuld!

09 November 2011

Groen!-provincieraadslid Luc Debraekeleer interpelleert de deputatie Op zaterdag 22 oktober 2011 ging de Gemeentelijke Holding in vereffening. Deze holding had 14.1 % van de Dexia-groep in handen. Door deze vereffening krijgen heel wat steden en gemeenten en provincies financiële problemen. Ook de provincie Vlaams-Brabant deelt in de klappen. Dat de provincie Vlaams-Brabant een belangrijk kapitaal verliest, is één zaak, nog pijnlijker is dat de provincie zelf verantwoordelijkheid draagt voor dit verlies. Groen!-fractieleider in de provincieraad Luc Debraekeleer: "Twee jaar geleden kocht de provincie Vlaams-Brabant nog voor ongeveer 750.000 euro extra aandelen van de Gemeentelijke Holding. Lokmiddel was een dividend van 13%. De provincie zou in de volgende jaren dus 10 maal een bedrag van 97.500 euro ontvangen. Om de nieuwe aandelen aan te kopen sprak de provincie haar reserves aan. Je spaargeld gebruiken om lichtzinnig te beleggen tegen 13% opbrengst in tijden van crisis, te absurd voor woorden!"

Door de vereffening worden de aandelen van de provincie in de Gemeentelijke Holding ?in 2010 nog op 2.627.246 euro geschat- in feite waardeloos. Of de provincie nog iets zal recupereren, is twijfelachtig. Raadslid Luc Debraekeleer: "De deputatie mag in dit dossier niet te veel slachtoffer spelen. Het is al te gemakkelijk de schuld volledig af te wenden op de bestuurders van de Gemeentelijke Holding. Daarenboven moet de deputatie zich eens afvragen of overheidsgeld dient voor risicovolle beleggingen!" Groen!-provincieraadslid Luc Debraekeleer interpelleerde de deputatie tijdens de provincieraad van dinsdag van 8/11/11. In bijlage de toelichting voor de interpellatie in de provincieraad.

Meer info: Luc Debraekeleer, fractieleider Groen! provincieraad Vlaams-Brabant