Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal bespaart op IT dankzij samenwerking

19 Juni 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal bespaart op IT dankzij samenwerking

Recent trad Dijledal als eerste sociale huisvestingsmaatschappij toe tot it-punt, een interlokale vereniging van lokale besturen en VERA. Op die manier bespaart Dijledal niet alleen op IT, ze springt ook mee op de ‘digitaliseringstrein’. It-punt is een interlokale vereniging van lokale besturen en VERA. Ook andere organisaties dan lokale besturen kunnen lid worden van it-punt. ‘Voorwaarde is wel dat het rechtspersonen van publiek recht zijn, zoals gemeenten en politiezones, maar ook woonzorgcentra en sociale huisvestingsmaatschappijen’, zegt Véronique Janssens, directeur van VERA. ‘Dankzij de samenwerkingsprojecten en raamcontracten van VERA en it-punt kunnen lokale besturen en andere organisaties in onze provincie geld en tijd besparen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica (Groen). ‘Besparingen gebeuren via de kortingen van een raamcontract ten opzichte van de standaardprijs. Het gespaarde bedrag kunnen ze gebruiken om opnieuw te investeren in e-government. Op die manier maken we niet alleen samen met de lokale besturen maar ook met bepaalde maatschappelijk relevante organisaties werk van de digitale transformatie. We zijn er immers van overtuigd dat de digitale technologie kan helpen om noodzakelijke bestuurlijke, sociale, economische en ecologische veranderingen te realiseren. De ondersteuning door VERA en it-punt is hierbij cruciaal.’ Dijledal wordt nu, als eerste sociale huisvestingsmaatschappij, lid van it-punt. Dijledal is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Zij beheren en verhuren 3.147 woongelegenheden in Leuven en omstreken: 2.365 appartementen en 782 huizen. Ze zijn actief in de gemeenten Leuven, Bierbeek, Holsbeek, Boutersem en Oud-Heverlee. ‘Voor onze organisatie vormt een goede IT de ruggengraat van onze werking’, zegt Fons Laeremans, voorzitter van Dijledal. ‘Een goede ICT-ondersteuning, een uitgewerkt ICT-plan voor de toekomst en advies over informatieveiligheid zijn dan zeer welkom. En die vonden we bij it-punt.’