Verslag provincieraad maart 2022

26 Maart 2022

Verslag provincieraad maart 2022

Op 22 maart 2022 stemde de provincieraad van Vlaams-Brabant over de mogelijke sluiting van de zwembaden in de provinciale domeinen van Diest, Huizingen en Leuven. De plannen van het provinciebestuur waren voor ons een voldoende reden om letterlijk in actie te treden. Voor het provinciehuis te Leuven maakten we op een ludieke manier duidelijk dat wij onze provinciale zwembaden niet zomaar laten sluiten.   In de provincieraad werd het voorstel van het provinciebestuur na enkele belangrijke aanpassingen goedgekeurd en dat met onze steun. Er zullen, zoals wij vroegen, studies worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van verschillende mogelijke alternatieven voor de huidige zwembaden in de drie domeinen van Diest en Leuven als in Huizingen. Het initiële plan van het provinciebestuur was namelijk om het zwembad van Huizingen onmiddellijk en definitief te sluiten. Het zwembad van Huizingen zal ook meteen worden gesloten. Wegens de mankementen die het zwembad plagen is het werkelijk onmogelijk om het nog opnieuw te openen deze zomer: de technische installatie is gewoonweg te verouderd en versleten. Toch kunnen we de beslissing een overwinning noemen, aangezien het lot van het zwembad te Huizingen niet langer definitief is, integendeel. De sluiting is een tijdelijke oplossing tot we het resultaat van het onderzoek naar goede alternatieven kennen.    De feitelijke sluiting van de zwembaden te Diest en Kessel-Lo werd afgewend. Waar deze provinciale zwembaden eerst ook gedoemd waren om in waterspeelplekken te veranderen, zijn er dankzij onze voorstellen en ons aandringen alternatieven mogelijk geworden, zoals omgevings-, bezoekers- en onderhoudsvriendelijke zwemvijvers. Naast het afwenden van de sluiting van de provinciale zwembaden stonden er nog enkele andere interessante thema’s op de agenda van de Vlaams-Brabantse provincieraad. Zo vroegen Luka Augustijns en Noor Mousaid om een update rond de skeelerpiste in Kessel-Lo. Vanuit Stad Leuven kwam in 2019 een voorstel om de skeelerpiste te renoveren. Echter is er nog steeds geen actie ondernomen binnen de zaak. Het blijkt een moeilijke afweging tussen de recreanten die nu het plein binnen de skeelerpiste gebruiken en de omvorming van die binnenruimte tot een nieuwe piste. Wordt vervolgd. Vervolgens stelde fractieleider Tie Roefs enkele vragen over het Fietsfonds. Het Fietsfonds is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies die de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur op bovenlokaal niveau tot doel heeft. Het betreft bijvoorbeeld de aanleg van fietssnelwegen. Dankzij het Fietsfonds kunnen gemeenten en steden 90% tot 100% subsidies ontvangen. De provincies prefinancieren de werken en kunnen vervolgens de helft terugvorderen van de Vlaamse overheid. De provincies schieten dus de hele investering voor, waarna de Vlaamse overheid de helft terugbetaalt. Of toch zou moeten terugbetalen. In december 2021 stelden de provincies vast dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de veelheid aan fietsprojecten niet meer kan volgen. Vlaanderen betaalde nog maar 3 miljoen van de 25 miljoen die subsidiegerechtigd is. Minister Peeters heeft ondertussen laten weten dat ze zich bewust is van de problematiek en zoekt naar een oplossing. Momenteel lijkt het Kopenhagenfonds (een fonds dat lokale investeringen in de fietsinfrastructuur sponsort) de enige oplossing. De fondsen die in september nog overblijven zouden mogelijk kunnen worden ingezet voor fietsfondsdossiers, al bestaat nog geen zekerheid rond het bedrag en zelfs de toekenning ervan aan het Fietsfonds. Het goede nieuws is dat er momenteel nog geen lopende projecten worden bedreigd, maar toekomstige projecten bevinden zich wel in de gevarenzone. Wordt vervolgd. Naast de ‘heroriëntering van de waterrecreatie’ legde het provinciebestuur ook een voorstel tot de heroriëntering van het algemene ontwikkelingsbeleid inzake noodhulp op tafel. Als Groen pleitten wij voor het behoud van de noodhulpbudgetten. Deze zouden de provincieraad immers in staat stellen om Oekraïne te helpen tijdens de huidige crisis. Het noodhulreglement liet toe om landen op de de Development Assistance Committee-lijst (DAC-lijst) van de OESO noodhulp te bieden. Ook Oekraïne staat op deze lijst. Het voorstel om de noodhulp af te schaffen werd desondanks goedgekeurd. Onze fractie heeft zich onthouden bij de stemming. En last, but certainly not least, mochten we Finke Jacobs verwelkomen in onze provinciale fractie. Hij zal effectief zetelen in de commissie infrastructuur en als opvolger in de commissie ruimte. Finke zal ook zetelen in de raad van bestuur van VERA, autonoom provinciebedrijf voor digitalisering. Finke is een jong en geëngageerd lid van Groen en werkt sinds enkele jaren op het kabinet van vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra de Sutter. Daarnaast is Finke is ook gemeenteraadslid in Asse. Welkom Finke! En dank u Leen van Aken, schepen in Londerzeel, die het zitje van Finke al die tijd warm hield.