Vier op vijf verbrandingsinstallaties op houtafval stoten teveel giftige stoffen uit

12 Maart 2012

Installaties die groene energie opwekken door biomassa te verbranden, stoten vaak te veel giftige stoffen uit, soms tot 175 keer teveel. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum maakt zich zorgen over de impact op omwonenden. Maar liefst 76 van de 93 biomassa-afvalverbrandingsinstallaties (81%) die in de periode 2006-2010 werden gecontroleerd, overtraden de milieuregelgeving. Dat meldt de Milieu Inspectie (MI) in haar jongste jaarrapport. In die installaties wordt hoofdzakelijk houtafval verbrand. Volgens de milieuwetten mag het enkel gaan om onbehandeld en niet-verontreinigd houtafval. Bij 63 van de 130 uitgevoerde controles voldeed het houtafval niet aan de strengste voorwaarden, bij 41 daarvan voldeed het zelfs niet aan een reeks minder strenge richtwaarden. In de meeste gevallen zit er in het te verbranden houtafval te veel lood, chloor, koper en arseen. Daarnaast zijn er, om de omwonenden te beschermen en luchtvervuiling te voorkomen, limieten voor de uitstoot van gifstoffen die bij het verbrandingsproces vrijkomen. Zoals te verwachten valt bij de verbranding van verontreinigd afval, scoren de installaties ook hierin zeer slecht. Bij 60 van de 93 installaties is de emissiegrenswaarde voor een of meerdere problematische stoffen overschreden. Soms gaat het voor bepaalde stoffen om overschrijdingen van 175 keer de wettelijke norm.